UTRIKES. Från Kina rapporteras om ett konstaterat och ett starkt misstänkt fall av böldpest i regionen Inre Mongoliet. Medan det är obekant hur den konstaterat insjuknade smittats anses den ännu inte bekräftat insjuknade ha smittats via kontakt med ett fällt murmeldjur.

Kinesiska myndigheter har vidtagit utökade försiktighetsåtgärder efter att en stad i den autonoma regionen Inre Mongoliet bekräftat ett fall – och konstaterat ett annat starkt misstänkt fall – av böldpest.

Enligt statliga rapporter befinner sig den konstaterat insjuknade patienten – en fåraherde från trakten kring staden Bayannur – i karantän och hans läge uppges vara stabilt.

Detta fall inrapporterades i lördags vid ett sjukhus i staden. Det ska vara oklart hur eller varför patienten kan ha smittats.

En grupp statliga tjänstemän förklarar att man även har undersökt ett andra skäligen misstänkt fall enligt uppgifter från kinesiska China’s Global Times.

Detta misstänkta fall rör en femtonårig pojke som uppenbarligen varit i kontakt med ett murmeldjur, vilket jagats och fällts av en hund, enligt uppgifter i en tweet från Global Times.

Myndigheter har nu höjt varningsnivån för sjukdomen från fyra till tre för resten av året i regionen Inre Mongoliet.

Varningsnivå tre innebär ett förbud mot att jaga och äta djur som kan bära på sjukdomen i fråga samt en plikt för allmänheten att anmäla misstänkta sjukdomsfall.

Vad är böldpest?
Böldpest, orsakad av en bakteriell infektion, låg bakom en av de dödligaste pandemierna i människans historia – Digerdöden – som dödade runt 50 miljoner människor i Afrika, Asien och Europa på 1400-talet.

Det har förekommit ett antal större utbrott efter detta. Sjukdomen dödade ungefär en femtedel av Londons befolkning under Stora Pesten 1665, medan mer än 12 miljoner dog i flera utbrott under 1800-talet i Kina och Indien.

Men idag kan sjukdomen botas med antibiotika. Lämnad obehandlad har sjukdomen – vilken typiskt överförs från djur till människor av flugor – en dödlighetsgrad på 30 – 60 % enligt Världshälsoorganisationen WHO.

Symptom på pesten inkluderar hög feber, frossbrytningar, illamående och svullna lymfkörtlar i halsen, armhålorna och ljumskarna.

Risken för att en epidemi ska uppstå anses liten
Fall av böldpest är generellt sällsynta men utbrott har ändå förekommit i modern tid. På Madagaskar konstaterades över 300 fall vid ett mindre utbrott 2017. Enligt en studie i den medicinska tidskriften The Lancet avled i denna epidemi färre än 30 personer.

I maj förra året dog två personer i landet Mongoliet i böldpest, vilken de hade smittats av genom att äta rått kött från ett murmeldjur – samma typ av gnagare som personen i det andra aktuella misstänkta fallet hade varit i kontakt med innan det förmodade insjuknandet.

Enligt specialister är sannolikheten att enstaka sjukdomsfall av böldpest leder till en epidemi ytterst låg och detta ska gälla oavsett i vilket område insjuknandet sker.

— Till skillnad från hur det förhöll sig på 1300-talet har vi idag en förståelse för hur denna sjukdom överförs, uppger Dr Shanti Kappagoda, specialist på infektionssjukdomar vid Stanford Health Care, i en intervju till nyhetssidan Heathline. Han avslutar:

— Vi vet nu hur man förebygger smittspridning. Vi är också förmögna att behandla insjuknade patienter med effektiv antibiotika.


  • Publicerad:
    2020-07-07 20:05