Dagens datum 30 december: Statsbildningen Socialistiska rådsrepublikernas union, SSSR, mer känt som Sovjetunionen, grundades den 30 december 1922.

När Sovjetunionen utropades den 30 december år 1922 hade Röda armén i det närmaste slagit ner allt väpnat motstånd i Ryssland genom den av bolsjevikerna proklamerade ”röda terrorn”. Dagen efter fastslogs konstitutionen där kommunistpartiet blev det enda tillåtna partiet.

”Bolsjevikisk frihet” – Lev. Trotskij avbildad på polsk affisch. Trotskij var bland annat krigskommissarie för Röda armén och försvarade användandet av röd terror mot sina fiender.

”Bolsjevikisk frihet” – Lev. Trotskij avbildad på polsk affisch. Trotskij var bland annat krigskommissarie för Röda armén och försvarade användandet av ”röd terror” mot sina fiender.

Sovjetrepublikerna Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Transkaukasien ingick i statsbildningen. Det officiella namnet var ”Socialistiska rådsrepublikernas union”, SSSR, eller CCCP. Sovjetunionen som statsbildning skulle bestå fram till att systemet kollapsade år 1991.

Formellt var Sovjetunionen ett frivilligt förbund mellan republikerna som tillät ett visst självstyre. Den betydande makten låg hos dock hos kommunistpartiet och inte hos de statliga institutionerna.

Bildandet av Sovjetunionen skedde fem år efter att bolsjevikerna störtat den provisoriska regeringen i Rysslands dåtida huvudstad Petrograd (numera Sankt Petersburg) genom den så kallade oktoberrevolutionen 1917. När bolsjevikerna tagit kontroll över Petrograd och Moskva fanns det fortfarande många grupper som starkt opponerade sig mot bolsjevikerna.

Lavr Kornilov, en av ledarna för de vita trupperna i inbördeskriget.

Lavr Kornilov, en av ledarna för de vita trupperna i inbördeskriget.

Vladimir Lenin utnämnde Lev. Trotskij (Bronstein) till krigskommissarie för Röda armén och mot sina fiender proklamerades ”den röda terrorn”.

Inbördeskriget mellan Röda armén och de så kallade ”vita” följde mellan år 1918–22 (strider pågick längre) och slutade med seger för bolsjevikerna. Gränserna för det gamla tsarväldet hade dock krympt. Finland, Polen och de baltiska länderna kunde utropa sin självständighet.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-12-30.


  • Publicerad:
    2018-12-30 00:55