LIBYEN. Situationen i Libyen är allvarlig, och splittringen i landet är stor. Experter misstänker att det finns starka västfientliga åsikter i landet, vilket kan ha föranlett dagens bombdåd vid det svenska konsulatet.

Runt halv 12 idag exploderade en bilbomb utanför det svenska konsulatet i Benghazi, Libyen. Strax innan explosionen observerades en okänd man parkera bilen utanför och sedan gå sin väg. I samma byggnad som det svenska konsulatet ligger i är även det danska och finska konsulaten inhysta, oklarhet råder om vilket konsulat det var som var målet för bomben.

Konsulaten i Libyen har varit stängda under dagen eftersom fredagen anses vara en vilodag i den muslimska världen. Inga uppgifter har inkommit om att någon människa skadats eller omkommit i samband med dagens attentat, utan så vitt man vet nu rör det sig enbart om materiella skador.

I landet är det främst staden Benghazi som drabbats av bombdåd och de nordiska konsulaten är inte ensamma om att ha blivit utsatta. I augusti blev det egyptiska konsulatet, som inte ligger långt ifrån det svenska, utsatt för ett bombattentat. Även i fjol drabbades ett konsulat av en bomb, den gången var det USA:s konsulat och fyra människor omkom.

Utrikesminister Carl Bildt känner inte till att det ska finnas någon hotbild riktat mot det svenska konsulatet. ”Nej, inte specifikt som jag är medveten om. Men vi har ju haft en hotbild mot västliga intressen tidigare. I början på året hade vi anledning att be alla västerlänningar lämna Benghazi. Sedan är vi självklart medvetna om den allmänt osäkra situationen i Libyen och i Benghazi”, säger Carl Bildt till TT.

De västfientliga känslorna tros bland annat grundas i att USA i lördags tillfångatog al-Qaida-ledaren.

Källa:
Oklart vilka som ligger bakom bomb


  • Publicerad:
    2013-10-11 21:45