Dagens datum 15 februari: Denna dag 1944 bombade de allierade ett benedikterkloster på berget Monte Cassino. Förödelsen var total. En av Europas kulturskatter hade lagts i ruiner.

Det var på toppen av berget Monte Cassino som Benedikterordens första kloster uppfördes år 529 av ordens grundare Benedikt av Nursia. Klostret lär ha byggts på platsen där ett Apollotempel tidigare hade stått och historien förtäljer att Benedikt lät förstöra templet och statyn av Apollo innan klostret uppfördes.

cassinopostcard460

Under andra världskriget byggde tyska armén ett antal försvarslinjer tvärs över Italien. Syftet var att fördröja den allierade framryckningen norrut så länge det var möjligt. Den starkaste försvarslinjen var den s.k. Gustavlinjen som bland annat hade starka befästa stödjepunkter i det bergiga området kring Monte Cassino.

Tyskarna förstod att klostret Monte Cassino riskerade att bli en måltavla för allierade bombningar och övertalade därför kyrkliga representanter att evakuera klostrets konstskatter. Tyska armén transporterade i hundra lastbilstransporter oersättliga konstskatter till Vatikanen i Rom för att rädda dem undan förstörelse. För att skydda själva klostret förklarade man dessutom att man inte skulle placera några soldater i klostret. Det är idag fastslaget att det inte fanns några tyskas soldater i klostret när bombningarna skedde, utan endast munkar och italienska civila som flytt undan striderna.

Trots att man inte hade några egentliga underrättelseuppgifter på att klostret användes som bas för tyska artilleriobservatörer, beslöt amerikanerna och britterna att klostret skulle bombas. Klostrets dominerande position över den omkringliggande terrängen var tillräckligt för att övertyga dem om att positionen borde förstöras.

På morgonen den 15 februari släppte 250 amerikanska bombplan över 1000 ton bomber över klostret. Klostret totalförstördes och några hundra civila som tagit sin tillflykt dit dödades. Efter bombangreppet besatte tyska fallskärmsjägare området och klostrets ruiner blev en utomordentligt stark försvarsposition med utsikt över hela den omkringliggande regionen.

cassinototaldestr460

Striderna om klostret skulle därefter fortsätta i flera månader då de tyska fallskärmsjägarna vägrade ge upp. Även staden Cassino som är belägen nedanför klostret totalförstördes. Striderna gick till historien som Slaget om Monte Cassino, ett av andra världskrigets blodigaste slag. Först den 17 maj drog sig de tyska trupperna tillbaka. Striderna runt klostret hade då lett till att ca 55 000 allierade och 20 000 tyska soldater dödats eller sårats.

cassinofallsh460

Värt att nämna är det som sedan inträffade efter att tyskarna retirerat, som i Italien kallas för Marocchinate: Fransk-marockanska trupper som slogs på de allierades sida svärmade över det omkringliggande området och började plundra, mörda och våldta civilbefolkningen. Uppskattningsvis 3000 italienska kvinnor, även barn och gamla, blev utsatta för brutala gruppvåldtäkter, hundratals dog av sina skador och 800 italienska män mördades när de försökte förhindra marockanernas framfart. Chef för de fransk-marockanska trupperna var den franske generalen Augustin Guillaume (1885-1983), efter kriget hög chef inom NATO.

Idag är klostret på Monte Cassino och staden Cassino återuppbyggda. Den tyske överstelöjtnanten Julius Schlegel (1895-1958) från Pansardivisionen “Herman Göring” och hans kollega kapten Maximilian Becker räknas som räddare av Monte Cassinos ovärderliga konstskatter i och med att dessa två officerare såg till att skatterna evakuerades till Vatikanen innan bombningarna.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-02-15.


  • Publicerad:
    2019-02-15 00:00