DJURPLÅGERI. En 40-årig mjölbonde i Västerbotten har dömts till villkorlig dom och 240 timmars samhällstjänst för vad en länsveterinär kallar det värsta fallet av djurplågeri under hennes yrkeskarriär. 50 djur ska ha dött i bondens vanvård.

djurplågeri västerbotten

Det var i oktober förra året som en rutinkontroll, som inte hade med djurskydd att göra, gjordes på gården som det omfattande djurplågeriet uppdagades. Gården drevs av en 40-årig mjölbonde som ägde 250 nötkreatur.

— Jag har inte sett någonting värre än detta under mina 20 år här i länet. Det är det mest omfattande djurskyddsärendet under min yrkestid, säger Anneli Grip-Hansson, länsveterinär vid Länsstyrelsen i Västerbotten.

Bland de 250 korna hade 50 av dessa självdött och sedan lämnats kvar bland de levande djuren. 20 djur ska också ha varit i så pass illa skick att de tvingades att avlivas och 15 kor bedömdes vara i behov av att avlidas. Flera kor var också så avmagrade att de behövde veterinärvård.

— Vi såg helt enkelt djur som var i väldigt dåligt skick. Många var döda sedan månader tillbaka och hade lämnats kvar. Det var kadaver, förruttnelse. Det fanns inte foder, och det fanns så pass mycket gödsel hos en del av djuren att de hade svårt att röra sig, säger Grip-Hansson.

Den 40-årige bonden har hela tiden nekat till att han hade för avsikt att skada djuren men skyllt på att han mött personliga motgångar av personligt och ekonomiskt slag, och därför inte kunnat ta hand om gården.

Tingsrätten anser dock att mannen uppsåtligen plågat djuren och att han medvetet försvårat för utomstående att upptäcka vanvården. De valde därför att döma mannen till villkorlig dom och 240 timmars samhällstjänst.

Källa:
Varning för starka bilder: Bonde i Västerbotten plågade ihjäl 50 djur


  • Publicerad:
    2015-12-20 22:20