Bonnier Tidskrifter har meddelat att man blir tvungna att banta sin personalstyrka, anledningen till detta uppges vara att man vill anpassa sig till den strukturella förändringen på marknaden och ”rusta sig”.

Nedskärningen blir kraftig, 70 av totalt 445 anställda, eller 15 procent av personalstyrkan, kommer att få lämna bolaget. Enligt BT:s vd, Ulrika Saxon, kommer bolagets totala upplaga av tidsskrifter rasa med 7-10 procent per år de närmaste tre åren. Ifall man inte drar ner på personalstyrkan skulle man därför gå med förlust redan nästa år.

Bonnier Tidsskrifter grundades redan år 1906, då som Åhlén & Åkerlunds förlag. År 1929 köptes verksamheten upp av den judiska Bonnierkoncernen, varefter bolaget, som en del av denna koncern, publicerat Bonnier-godkända tidsskrifter fram till dags dato.

När en så gammal och väletablerad drake vacklar – är det då förändringens vindar som blåser?


  • Publicerad:
    2012-06-18 13:44