BORLÄNGE. Kommunstyrelsen i Borlänge har beslutat att öppna ett boende för så kallade ensamkommande flyktingbarn och har nu tecknat avtal med Migrationsverket. Alla partier utom Sverigedemokraterna var ense om att teckna avtalet.

De lokala politikerna i Borlänge är nu nöjda över att kommunen tecknat avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. ”Det känns bra att det var bred majoritet för beslutet”, säger Kenneth Persson (S) och fortsätter:<

”Det blir ett hem där man kan ta emot dem på ett bättre sätt. Det är en liten numerär av barn som haft det extra svårt från Afghanistan och andra håll i världen.”

Det är ännu inte bestämt om kommunen eller någon utomstående entreprenör ska driva boendet. Vad som dock är klart är att 12-15 ensamkommande ska bo där åt gången.

Källa:
Borlänge öppnar boende
 för ensamma flyktingbarn


  • Publicerad:
    2013-06-13 22:36