INRIKES. Ett bostadshus i Sollentuna norr om Stockholm blev under natten beskjutet med automatvapen.

Under natten mot tisdagen besköts ett flerfamiljshus i Sollentuna strax utanför Stockholm med automatvapen. Enligt polisen kom ingen person till skada, men man säger att boende är chockerade över det inträffade.

I nuläget vet polisen inte vad skjutningen kan ha berott på. En teknisk undersökning har dock gjorts på platsen under dagen. Ärendet rubriceras som grovt vapenbrott och framkallande av fara för annan.

Att ingen skadats eller träffats av skotten är anmärkningsvärt då ett flertal skott tog sig in i folks lägenheter.

Källa:
Bostäder besköts med automatvapen


  • Publicerad:
    2018-03-06 21:25