INRIKES. Enligt Boverket är det ett mycket stort problem att kommuner betalar ut försörjningsstöd till svarta andrahandslägenheter.

Sedan 2015 har Boverket känt till att kommuner betalar ut försörjningsstöd till personer som inte har något giltigt hyreskontrakt i bostäderna de hyr. Utbetalningarna sker nämligen utan att kommunerna kontrollerar med hyresvärden om andrahandsuthyrningen är tillåten.

— Vi vet att det göder en kriminell marknad och undergräver förtroendet för hela hyresbostadsmarknaden, säger Micael Nilsson som är sakkunnig i bostadssociala frågor vid Boverket, till TT.

— Boverkets uppfattning är att det är förödande. Det undergräver förtroendet för hela hyresbostadsmarknaden. Om folk vet att man kan gå förbi kön, varför ska man då stå och vänta? Det är inte rimligt att lokala myndigheter, som socialförvaltningar, inte kontrollerar om hyresvärden gett tillåtelse till att hyra ut lägenheten i andra hand, säger Nilsson.

Bostadsmarknaden undergrävs av den olagliga uthyrningsverksamheten i sig, och att denna understöds av kommunerna.

— Vi vill inte att lägenheterna blir inlåsta i ett svarthandelssystem. Vi vill ha en dynamisk hyresmarknad, där människor som inte längre har behov av sin lägenhet lämnar ifrån sig den. Om man låser in lägenheter förstör man poängen med en hyresmarknad, att det är en flexibel bostadslösning där det går snabbt att både hitta och lämna en bostad, fortsätter Micael Nilsson.

Trots att Boverket känner till problemets existens, vet man inte hur omfattande problemet är. Så länge kommunerna själva inte vet om försörjningsstöd går till hushåll som betalar svarta andrahandshyror, kan ”mörkertalet” för denna typ av verksamhet vara mycket stort.

Södertälje har blivit en förebild för hantering av rasfrämlingars bedrägerier
Det av mångkulturen hårt drabbade Södertälje kommun har man infört en policy där handläggarna ställer krav på att den biståndssökande ska kunna visa att andrahandskontraktet gäller ett vitt kontrakt.

Om personen som försöker få ut sitt socialbidrag inte kan visa att hon eller han har ett vitt kontrakt har socialsekreteraren rätt att kontrollera saken med hyresvärden, och i förekommande fall blir det avslag på socialbidragsansökan.

Micael Nilssons lyfter Södertälje kommun som en förebild för andra kommuner, eftersom förfarandet kan innebära att problemet kan minska.

— Södertälje är verkligen en förebild när det handlar om att bekämpa välfärdsbrottslighet. Det gäller allt från fusk med assistansersättningar till att man utnyttjar socialtjänstlagens biståndsparagrafer för att tjäna pengar på att socialtjänsten blundar för den olovliga andrahandsuthyrning, säger Micael Nilsson till TT.

Men när Sveriges Allmännytta för några år sedan bjöd in Boverket, bostadsföretag, socialstyrelsen och Södertälje kommun, till ett rundabordssamtal om hur man skulle stoppa problemen blev det tvärstopp, berättar Nilsson vidare för TT.

— Då var det väldigt tydligt att de här människorna från Socialstyrelsen pekade på att socialtjänstlagen är en individlag och det innebär att individen har ett visst skydd när den söker hjälp. Man får alltså inte hålla på och ställa frågor som, har den här hyresvärden gett sin tillåtelse att hyra ut lägenheten i andra hand? De menade att Södertälje bröt mot lagstiftarens intentioner med socialtjänstlagen, säger Micael Nilsson till TT.

Att kommuner är ovilliga att med ett sådant enkelt förfarande kan reducera risken att kommunerna finansierar den svarta bostadsmarknaden, misstänks av en del personer kunna bero på det under senare tiden rapporterade problemet med att rasfrämmande klaner har infiltrerat kommunerna.

Genom sin klannärvaro på kommunerna kan försörjningsstöd riktas så att detta utbetalas till klanernas egna klanmedlemmar, vare sig de har rätt till försörjningsstöd eller inte, eller om det går till illegal verksamhet.


  • Publicerad:
    2020-09-29 14:00