INRIKES Brottsförebyggande rådet släpper en ny rapport om invandrares överrepresentation inom brottslighet, något man hållit tyst om under flera år.

Brottsförebyggande rådet har nu släppt en ny rapport som bekräftar vad så kallade ”rasister” och invandringskritiker har sagt i årtionden, nämligen att massinvandringen till Sverige leder till ökad brottslighet.

Rapporten visar klart och tydligt att inrikes födda personer med två inrikes födda föräldrar nu officiellt utgör en minoritet, 43 procent, bland de som misstänks för brott. Istället har nu utrikesfödda personer och deras ättlingar kapat åt sig en större andel av kriminaliteten. Inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar utgjorde år 2018, trots invandringspolitiken, 68 procent av befolkningen enligt rapporten. Förekomsten bland misstänkta jämfördes under perioden 2007-2018.

Föga förvånande är att de invandrargrupper som kommit från Väst- och Centralasien är överrepresenterade inom kriminalitet. Detsamma gäller grupper med ursprung i Afrika. Dessa grupper har en 4-7 gånger högre representation än svenskar när det gäller att bli misstänkt för brott. Något som verkar vara ett mönster är också att andra generationens invandrare är mer kriminella än första generationens invandrare.

Inrikesfödda personer med två inrikesfödda föräldrar förekommer i en frekvens om tre procent bland brottsmisstänkta. Utrikesfödda västasiater förekommer med en frekvens på cirka 12 procent, medan över 20 procent av inrikesfödda härstammandes från södra och västra afrika misstänktes för brott under perioden undersökningen gäller.

Bland sexualbrottslingar är de utrikesfödda och deras ättlingar också gravt överrepresenterade. Inrikes födda med en utrikes född förälder är överrepresenterade med en faktor på 1,8, medan de utrikesfödda och inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar är överrepresenterade med faktorn 2,9.

Nordfront kommer titta närmre på rapporten under kvällen.