BROTTSLIGHET. 51 procent av eleverna i årskurs nio uppger att de varit utsatta för brott under de senaste tolv månaderna, enligt en färsk undersökning från Brå.

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för misshandel, hot och sexuella kränkningar för elever i årskurs nio, enligt en ny undersökning som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterade på torsdagen. Många elever undviker vissa personer, platser och aktiviteter av oro för brott.

Skolundersökningen om brott 2017 visar att totalt 51 procent av eleverna uppger att de varit utsatta för brott under de senaste tolv månaderna. Det är en ökning med 4 procent sedan 2015 då 47 procent uppgav att de utsatts.

Undersökningen visar att det finns stora skillnader i utsatthet för brott mellan tjejer och killar. 28 procent av tjejerna uppger att de utsatts för sexualbrott, jämfört med 8 procent av killarna. Den vanligaste formen av sexualbrott är fysiska kränkningar. Pojkar utsätts ofta för stöld och ringa misshandel.

Elevers vardag och sociala liv begränsas av rädsla för brott. Av de elever som uppgett att de utsatts för brott under de senaste tolv månaderna är det många som anger att de medvetet undvikit vissa personer, platser och aktiviteter av oro för att utsättas på nytt.

— Elever inskränker sina liv på grund av att de är rädda för att utsättas för brott. Det är relativt vanligt att särskilt tjejer väljer att stanna hemma kvällstid, fast de egentligen skulle vilja gå ut. Dessutom har en stor andel av de tjejer som utsatts för hot eller misshandel hållit sig borta från skolan under hela dagar och därmed missat undervisning, på grund av oro för att utsättas, säger Anna Gavell Frenzel, utredare på Brå.

Ungefär hälften av eleverna har svarat att de begått något brott, som stöld, misshandel, skadegörelse eller provat narkotika, vid minst ett tillfälle under de senaste tolv månaderna.

Orsakerna till att våld och kränkningar ökar bland unga svarar inte Brås undersökning på. Men Marika Andersson, rektor för Lövgärdesskolan i Angered, berättade i SVT Aktuellt på torsdagskvällen:

— Det är ett hårdare klimat i samhället överlag och det är klart att det speglar skolorna också. I skolan finns en normalisering och personer ser upp till kriminellas attribut. Man ser detta i kroppsspråk, man hör det i språkbruket som används och i gester och de umgängen vissa har.

Källa:
Skolundersökningen om brott 2017 (Brå)


  • Publicerad:
    2018-12-07 09:30