INRIKES. Enligt en färsk rapport Brottsförebyggande rådet är situationen i Sveriges så kallade problemområden exceptionell dålig.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har i en ny rapport granskat situationen i de mest ”utsatta” områdena i Sverige. Enligt rapporten har fler än femtio procent av de tillfrågade upplevt problem i sina bostadsområden. Bland dessa problem återfinns bland annat buskörningar, nedskräpning och bilbränder.

Utöver den vardagliga kriminaliteten i områdena upplever också fler än femtio procent av de tillfrågade att det finns individer eller grupper som hindrar boende från att röra sig fritt.

— Det är brotts- och ordningsproblem som har en stor inverkan på livskvalitén och skapar oro. Det kan handla om att man inte släpper ut barnen eller inte vågar gå till tvättstugan, säger Fredrik Marklund från BRÅ

Från polisen har man redan kommenterat rapporten och medger att situationen är mycket allvarlig. Man medger också att i vissa områden är vanligt folk i potentiell livsfara om de råkar befinna sig på fel plats vid fel tillfälle.

— Det är en exceptionellt allvarlig bild som framkommer, framförallt när det gäller det dödliga våldet med skjutningar som både skapar otrygghet för de boende och en direkt livsfara för dem som råkar befinna sig i närheten, säger Gunnar Appelgren från polisen

Från de boende i dessa områden så upplever man att polisens agerande har varit ”slapphänt”. Framförallt är det polisens oförmåga att reda upp allvarlig brott som oroar de boende. Från polisen vill man åtgärda denna negativa syn genom att öka antalet synliga poliser i områdena.

Källa:
Boende: Polisen är slapphänt


  • Publicerad:
    2018-03-15 14:30