NORGE. Anders Behring Breivik anklagar den norska staten för att bryta mot de ”mänskliga rättigheterna” då de hållit honom fängslad i isolering. Nu har han förlorat målet i hovrätten.

Anders Behring Breivik, som fängslades efter att ha sprängt en bomb i regeringskvarteret i Oslo samt ha skjutit ihjäl 69 personer på ön Utøya, stämde den norska staten den 1 juli 2015 för brott mot mänskliga rättigheter på grund av hans fängelseförhållanden.

Den 15 mars togs ärendet upp i tingsrätten i Oslo och den 20 april föll domen som konstaterade att Breiviks fängelseförhållanden är omänskliga och förnedrande och att de strider mot artikel tre i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna.

Domen överklagades till hovrätten och domen föll under onsdagen. Hovrättens bedömning går tvärt emot tingsrätten och man friar den norska staten på alla punkter.

”Hovrätten konstaterar att Anders Behring Breivik inte utsätts eller har utsatts för tortyr, eller omänsklig och förnedrande behandling”, skriver man i domen.

Kammarrättens bedömning, som legat till grund för domen, är att även fast Breiviks inspärrning på en avdelning med särskilt hög säkerhet inneburit visst lidande har den varit nödvändig.

”Att vara Inspärrad i en avdelning med särskilt hög säkerhet innebär en del lidande och förnedring. Det framkommer dock att särskilda säkerhetsåtgärder kan vara nödvändiga. Detta gäller särskilt vissa farliga fångar, till exempel för att förhindra flykt eller våld eller störningar i fängelset. Isolering från andra intagna i kombination med sträng kontroll är exempel på sådana säkerhetsåtgärder”, skriver man.

Källa:

Massmördaren Breivik förlorar mot staten: ”Inga tecken på isoleringsskador”


  • Publicerad:
    2017-03-01 19:30