Fängslade Jesper Olsson har grundlöst anklagats för att tillhöra ett ”kriminellt nätverk”. Läs här Jesper Olssons JO-anmälan mot Kriminalvården.

Hej,

Jag vill få det prövat om det är lagligt av kriminalvården att klassa mig som medlem i ”kriminellt nätverk” på grund av mitt medlemskap i den politiska organisationen Svenska motståndsrörelsen.

Jag avtjänar just nu ett fängelsestraff på 18 månader för misshandel. Det är mitt första straff och jag har ingen kriminell livsstil, alltså: jag försörjer mig på hederligt vis på utsidan och jag har inget missbruk. Ändå har jag på grund av denna ”gängstämpel” stött på mycket större problem än de flesta av mina medfångar. Jag fick avslag på min ansökan om placering i öppen anstalt trots att jag hade genomfört 24-timmars permission utan anmärkning och trots att jag skött min verkställighet utan någon anmärkning. Det innebär även att Nyköpingsanstalten avstyrkte min ansökan om utökad frigång (fotboja). I båda fallen har man alltså endast använt min koppling till vad de kallar ”kriminellt nätverk” som skäl att avslå/avstyrka.

Svenska Motståndsrörelsen är en laglig politisk organisation vars verksamhet består i att sprida det nationalsocialistiska budskapet och värva fler medlemmar och sympatisörer i syfte att driva igenom vår politik. Vi förbjuder våra medlemmar att söka upp politiska motståndare i syfte att bruka våld mot dessa. Det händer dock att politiska motståndare söker upp våra offentliga tillställningar i syfte att hindra oss från att utnyttja våra grundlagsstadgade rättigheter. Då försvarar sig såklart våra medlemmar och i några fall har det hänt att medlemmar enligt domstol gjort sig skyldiga till misshandel. Det är för två sådana händelser som jag just nu sitter fängslad. Men detta kan ju knappast göra oss till ett ”kriminellt nätverk”.

Motståndsrörelsen tar även fullständigt avstånd från en kriminell livsstil, dvs vi kräver att medlemmar ska försörja sig på ett lagligt och hederligt sätt. Vi har även nolltolerans mot narkotika och steroider och uppmuntrar nykterism.

Om det inte är Kriminalvården som beslutar vilka grupper i samhället som ska klassas som ”kriminella nätverk” inom Kriminalvården så vill jag istället rikta min anmälan mot den ansvariga myndigheten. För jag kan inte tänka mig att det kan vara lagligt för en myndighet att stämpla en laglig politisk organisation som ”kriminell” och behandla dess medlemmar annorlunda än medborgare med en mer ”politiskt korrekt” världsåskådning utan att kunna påvisa kriminell verksamhet.

Med hoppfulla hälsningar
Jesper Olsson


  • Publicerad:
    2011-05-10 00:00