UTRIKES Ryssland och Indien har gjort sig helt oberoende av dollarn när man handlar med varandra. Nu arbetar BRICS för att sätta upp liknande system mellan andra länder.

Den amerikanska dollarn har länge varit en standard för internationell handel mellan länder. Men efter sanktionerna mot Ryssland har landet arbetat fram lösningar för betalning med andra valutor än dollar och euro, som exempelvis det berömda gas mot rubel-kravet på länder i väst.

BRICS, som är ett internationellt samarbete mellan fem av världens snabbast växande statsekonomier, Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika, vidtar nu också åtgärder för att internationell handel ska kunna bedrivas utan beroendet av dollarn.

Ordföranden för BRICS internationella forum, Purnima Anand, sa under en pressträff på onsdagen att Ryssland och Indien nu är helt oberoende av dollarn för att handla med varandra.

— Vi har implementerat mekanismen för ömsesidig överenskommelse i rubels och rupies och det finns inget behov för länder att använda dollar i ömsesidiga överenskommelser. Och idag håller en liknande mekanism för ömsesidiga överenskommelser i rubels och yuan på att utvecklas i Kina, sa Anand och fortsatte:

— Detta innebär att BRICS-länderna öppnar upp för Ryssland och erbjuder möjligheter för landet att överkomma konsekvenserna av sanktionerna.

Som Nordfront har skrivit om tidigare har USA, EU och Storbritannien haft stora problem att engagera övriga världen i det ekonomiska kriget mot Ryssland. Samtidigt har intresset att ansluta till BRICS ökat och förutom Iran och Argentina förväntas även Saudiarabien, Egypten och Turkiet ansöka om medlemskap till samarbetet.

Just Indien har pressats hårt av väst att ansluta till sanktionskriget mot Ryssland, men har envist hävdat sin neutralitet och dessutom ökat sin handel med Ryssland under året.

— När Rysslands militära operation i Ukraina började var det förstås press på Indien att sluta importera rysk olja. Men utrikesministeriet avvisade dessa påtryckningar. Den ryska sidan blev försäkrad om att leveranserna inte skulle stanna upp och att sanktionerna inte på något sätt skulle påverka relationen mellan våra länder, förklarade Anand under pressträffen.