UTRIKES. Den representativa demokratin får allt svagare ställning i USA, har en partiöverskridande rapport kommit fram till. Men rapportens metodologi är så otydlig att den kan betraktas som maktinstitutionell propaganda författad gemensamt av de två ”olika” amerikanska partierna.

Hälften av alla amerikaner anser numera att det föreligger ”en verklig risk att USA kommer att bli ett icke-demokratiskt och auktoritärt land”.

Över hälften av de tillfrågade, 55 procent, i en nyligen genomförd undersökning betraktar demokratin i sin nuvarande form som ”svag”, och 68 procent anser att demokratin blir allt svagare.

Åtta av tio amerikaner säger att de är mycket eller något bekymrade över demokratins tillstånd i federationen.

Undersökningen genomfördes gemensamt av republikanska George W. Bush-institutet, Pennsylvaniauniversitetets demokratiska Biden Center och Freedom House som gör kontinuerliga mätningar av demokratins utveckling runt om i världen. De tre grupperna har startat ett samarbete för att skapa ett demokratiprojekt i syfte att övervaka det amerikanska politiska systemets hälsa.

— Vi hoppas att detta arbete kan vara ett steg framåt för att återupprätta tilltron till demokratin och demokratiska institutioner, sade den före detta presidenten George W. Bush i ett uttalande.

Men undersökningen har flera brister, så allvarliga att den knappt kan godkännas som undersökning. Den redogör inte för hur urvalet av respondenter gjordes mer än att svepande tala om vilka datum de har intervjuat ”konservativa” och ”progressiva” väljare, småföretagare, etc; inte heller om respondenterna själva sökte sig till enkäten för att svara. Den säger inte hur många som utfrågades. Metodologin presenteras inte. Respondenternas partitillhörighet och eller avsaknad av sådan, respektive antal presenteras inte heller. Rapporten kan därför misstänkas utgöra ett propagandainstrument för det rådande systemet.

Källor:
A poll commissioned by Bush and Biden shows Americans losing confidence in democracy
The Democracy Project — Final Poll Report (pdf)


  • Publicerad:
    2018-07-04 15:00