UTRIKES. Den brittiska satirtrubaduren Alison Chabloz ställs inför rätta den 10 januari efter att bland annat ha sjungit visor där hon skämtar om så kallade ”förintelseöverlevares” berättelser.

Alison Chabloz, en brittisk trubadur som är uppskattad för sina underfundiga sånger om judisk kultur, ställs inför rätta i London den 10 januari för att ha använt “offentlig kommunikationsteknik” (YouTube) för att sprida “grovt kränkande material”. Detta material utgörs av satiriska sånger om bland annat “förintelseöverlevare”. Chabloz’ texter är hämtade ur judars egna berättelser, och är alltså inte nidbilder påhittade av Chabloz. Hennes mest uppmärksammade skämtsång är ”(((Survivors)))”.

Det är den judiska lobbyisten Gideon Falter och den välfinansierade organisationen Campaign Against Anti-Semitism som har ordnat så att Chabloz blivit anmäld och åtalad. Falters ansträngningar för att jaga och förstöra oliktänkande människors liv är väldokumenterat.

I Jewish Chronicle skriver Falter att “Vi [judar] måste se till att de som sprider hat får betala ett ruinerande högt pris för sina handlingar. De måste åtalas, bli avskedade från sina arbeten, och uthängda i media. När antisemitiska uttryck har genomgripande juridiska, finansiella och sociala konsekvenser, kommer endast de mest hängivna [antisemiterna] att ägna sig åt det.”

Domstolsförhandlingarna ska pågå i tre dagar.

Källor:
The CPS has let us down again, so we have to act ourselves
‘Anti-Semitic’ blogger who called Auschwitz a ‘theme park’ to stand trial
Jewish Leader Gideon Falter Promises Ruin to Those Who Criticize Jews & Other Privileged Minorities


  • Publicerad:
    2018-01-09 23:00