FORSKNING Cambridgeuniversitetet har börjat lära ut att varken anglosaxarna eller andra folkslag ur den brittiska historien har existerat. Enligt universitetet gör man detta för att bekämpa ”nationalism”.

Anglosaxarna, som var en sammanblandning av de två germanska stammarna anglerna och saxarna som invaderade England på 400-talet, brukar ses som grundarna av det som så småningom blev England och senare även Storbritannien. Men enligt det anrika universitetet i Cambridge har de aldrig existerat, rapporterar The Telegraph.

Tidningen skriver att universitetets avdelning för studier i anglosaxisk, keltisk och nordiska historia har börjat förneka existensen av alla de folk som präglat den brittiska historien.

Anledningen är att man vill ”demontera grunden för nationalismens myter” som exempelvis ”att det någonsin fanns något ‘brittiskt’, ‘engelskt’, ‘skotskt’, ‘walesiskt’ eller ‘irländskt’ folk med en samstämmig och uråldrig etnisk identitet”. Detta ska göras genom att indoktrinera studenter i hur ”konstruerade och tillfälliga dessa identiteter är och alltid har varit”. På så sätt hoppas man att historieundervisningen också blir mer ”antirasistisk”.

Starka kopplingar till nordisk historia

Den anglosaxiska perioden brukar räknas från 450-talet och fram till Wilhelm Erövrarens seger under slaget vid Hastings 1066. Under den tiden invaderades de brittiska öarna först av angler, saxare och juter från Danmark och norra Tyskland. Några hundra år senare anslöt även skandinaviska vikingar som tillsammans med anglosaxarna kom att sätta ett starkt kulturellt, språkligt och biologiskt avtryck i det som idag är Storbritannien och Irland.

De viktigaste arkeologiska fynden från den anglosaxiska perioden är de två begravningsplatserna i Sutton Hoe vid Debens mynning i Suffolk i sydöstra England. Gravfynden har slående likheter med utgrävningar av samtida gravar i bland annat uppländska Vendel, som gett sitt namn till den nordiska perioden Vendeltiden, och ses som ett belägg för en homogen germansk kultur i tidig europeisk medeltid,

Nordisk hjälm från cirka 700 som hittades i en båtgrav i Vendel.