VETENSKAP. Brittiskt universitet sätter stopp för en studie som vill undersöka hur många som ångrar sitt könsbyte.

Det brittiska universitetet Bath Spa University har stoppat en studie som ämnade att undersöka hur många som ångrar sitt könsbyte efter att de genomgått en operation. Studien som skulle ha genomförts av psykoterapeuten James Caspian godkändes initialt av universitet men nu har universitetets etiska kommitté valt att stoppa studien.

Somliga anser att den etiska kommittén fattat beslut om att stoppa studien då man är rädd för repressalier från HBTQ-rörelsen. Detta trotts att vetenskapsmän världen över insisterar på att fler studier måste göras inom området.

Den officiella orsaken till att man stoppat studien är enligt kommittén att man är orolig för att personuppgifter om de som deltar i studien skulle komma ut.

Källa:
No regrets? UK university blocks ‘politically incorrect’ research into sex change reversal


  • Publicerad:
    2018-02-13 09:10