Dagens datum 28 december: Denna dag år 1898 föddes Carl-Gustaf Rossby som upptäckte och förklarade de storskaliga rörelserna i jordens atmosfär.

väder

När du tittar på väderprognoserna kan du tänka på Carl-Gustaf Rossby, som var den som utvecklade metoderna för meteorologin och som enligt Look Magazine var en av 1900-talets mest betydande personer. Rossby identifierade jetströmmarnas och Rossbyvågornas rörelser och beräknade atmosfärens storstilade strömning 2-3 dagar framåt.

Carl-Gustaf Rossby.

Carl-Gustaf Rossby.

Carl-Gustaf Rossby föddes den 28 december 1898 i Stockholm. Han hade inga planer på att bli meteorolog, men då den norske meteorologiprofessorn Vilhelm Bjerknes sökte studenter i Stockholm blev Rossby rekommenderad av professorn i matematisk fysik, Ivar Fredholm.

Det var alltså något av en slump att Rossby skulle bli en av 1900-talets ledande meteorologer. Först studerade han för Bjerknes i den så kallade Bergenskolan inom meteorologin och sedan, efter ett och halvt år, skickades han av Bjerknes till universitet i Leipzig för vidare studier. 1922 var Rossby tillbaka i Sverige och började arbeta inom SMHI samtidigt som han studerade matematisk fysik.

1926 flyttade Rossby till USA där han bedrev forskning vid U.S. Weather Bureau (numera NOAA) i Washington. Att Rossby är förhållandevis okänd i Sverige, men mer omtalad i USA beror sannolikt på att han uppfattas som amerikan på grund av det amerikanska medborgarskap han fick 1939.

Det var också i USA som han gjorde några av sina största upptäckter. Han blev först med att matematiskt upptäcka och förklara de rörelser i atmosfären och haven som idag kallas för Rossbyvågorna, storskaliga vågmönster som bildas när varm och kall luft roterar med jorden. Han förklarade även jetströmmarnas rörelser.

Rossbyvågor i jetströmmen.

Rossbyvågor i jetströmmen.

1101561217_400I USA blev Rossby en dominerande person inom meteorologin. Han var professor vid såväl Massachusetts Institute of Technology som University of Chicago, vice chef för US Weather Bureau, ordförande i Amerikanska Meteorologiska sällskapet samt den amerikanska regeringens meteorologiska expert under andra världskriget.

När den amerikanska tidskriften Look 1955 listade världens 100 mest betydande personer fanns Carl-Gustaf Rossbys namn med. Året därefter prydde han TIME:s omslag.

1947 flyttade Rossby åter till Sverige där han startade en geofysisk tidsskift, TELLUS, och det Internationella Meteorologiska Institutet (IMI). Rossby kom att tillsammans med andra svenska vetenskapsmän ägna sig åt matematiskt grundade väderprognoser med stöd av en grupp människor ur Flygvapnet.

I Sverige konstruerades en av världens mest kraftfulla och snabbaste datorer, BESK, av den statliga organisationen Matematikmaskinnämnden, med vilken Rossby 1954 kunde göra historiens första matematiskt uträknade 24-timmarsprognos av atmosfärens strömning. Året därpå beräknade Rossby med hjälp av matematikmaskinerna atmosfärens storstilade strömning i 2-3 dagar framåt.

Carl-Gustaf Rossby avled 1957.

Ursprungligen publicerad 2013-12-28.


  • Publicerad:
    2018-12-28 00:31