Dagens datum 20 februari: Denna dag år 1935 landsteg den första kvinnan på Antarktis kust.

Caroline Mikkelsen.

Caroline Mikkelsen.

Under 1800-talets andra hälft, och delvis under 1900-talets början, upptäckte många nordiska upptäckare världen. Exempel på dessa är finlandssvensken Adolf Erik Nordenskiöld (Nordostpassagen), svensken Sven Hedin (Asien), danskryssen Vitus Behring (kustområdet mellan Asien och Amerika) samt norrmännen Roald Amundsen (Sydpolen), Fridtjof Nansen (Nordpolen), Otto Sverdrup (Nordpolen) och Thor Heyerdahl (Sydamerika och Påskön).

Kvinnor var länge uteslutna från dessa expeditioner, vilka var såväl krävande som farliga. Så även för männen; förutom den extrema kylan och brist på mat under de långa expeditionerna kunde man också hamna i andra farliga situationer, såsom isbjörnsanfall. Exempelvis den brittiske sjöofficeren Robert Falcon Scott, som kom tvåa till Sydpolen efter Amundsen, dog på Antarktis. Amundsen själv avled senare under en räddningsexpedition vid Svalbard. Amerikanskan Jenny Darlington, som kom till Antarktis 1947, skrev: ”Med tanke på allt tror jag inte att kvinnor hör hemma i Antarktis”.

En som inte ville lyssna på det örat var Caroline Mikkelsen, som blev den första kvinnan att nå Antarktis (12 år innan Darlington).

Caroline Mikkelsen (flicknamn okänt) föddes i Danmark år 1906 och kom att gifta sig med den norske sjökaptenen Klarius Mikkelsen. Det var inte ovanligt att den äventyrslystna Caroline följde med sin make och hans besättning ut på haven. Då valfångstfartyget ”M/S Thorshavn” skulle starta sin resa 1934 beslutade hon sig för att åka med. Men att resan skulle gå till historien anade ingen.

Paret Mikkelsen på Antarktis.

Paret Mikkelsen på Antarktis.

Under flera månader befann de sig till havs och först den 20 februari 1935 nådde fartyget fram till målet: Antarktis. Makarna Mikkelsen lämnade i sällskap med fem besättningsmän ”M/S Thorshavn” och bestämde sig för att istället ta sig i land med hjälp av en livbåt.

flagga-antarktisFörhållandena var dåliga. Ingenstans kunde de hitta ett lämpligt ställe där det gick att lägga till.

Men så till sist lade de märke till en smal vik som rann längs en bergskedja som de namngav Vestfoldfjellene. Genom att följa viken fann de ett ställe där de kunde stiga i land.

Norrmännen utforskade området och byggde ett minnesröse. Dagen till ära fick den historiska Caroline hissa den norska flaggan.

Senare namngav de kusten efter Ingrid Christensen. Hon var hustru till Lars Christensen som ägde de valfångstkompani som Klarius Mikkelsen arbetade för. Två år senare steg även Ingrid Christensen i land på kontinenten.

Caroline Mikkelsen-fjellet (Antarktis).

Caroline Mikkelsen-fjellet (Antarktis).

Kaptenen Klarius Mikkelsen uppkallade områdets högsta berg efter Caroline. Då området vid den här tidpunkten inte var kartlagt lät Australien, som området tillhör, namnen vara kvar. Än i denna dag kan man på kartan hitta Mount Caroline Mikkelsen, Ingrid Christensen Coast och Vestfold Hills.

1995 återfann en forskningsgrupp den då 60 år gamla landstigningsplatsen. Till följd av detta utnämndes kort därefter platsen till ett historiskt betydande område. Några år senare avled Caroline Mikkelsen.


  • Publicerad:
    2014-02-20 15:37