UTRIKES. En centerpartistisk EU-parlamentariker anklagar Viktor Orbán för att vilja införa diktatur i Ungern genom ett nytt lagförslag, som av Orban motiveras med kampen mot coronapandemin.

Ungerns premiärminister Victor Orbán vill med ett lagförslag göra det möjligt för regeringen att vidta kraftfulla åtgärder mot coronapandemin.

Den kvinnliga journalisten Abir Al-Sahlani, Europaparlamentariker för Centerpartiet, anklagar i en debattartikel i Göteborgsposten Ungerns premiärminister Viktor Orbán för att försöka införa ett auktoritärt styre som påminner om en diktatur genom ett nytt lagförslag till parlamentet.

Efter en kort redogörelse för hur kampen mot coronapandemin bedrivs i olika europeiska länder samt i USA, anklagar Al-Sahlani Ungern och dess regering för att helt underlåta att bekämpa pandemin för att istället ”jobba för att försvaga den redan hårt tärda demokratin”.

Hon skriver i debattartikeln:

Landets populistiska premiärminister Viktor Orban har genom en föreslagen lagändring tagit tillfället i akt att ge sig själv mer makt och parlamentet mindre, med förevändningen att det krävs mot smittspridningen … Orban [väljer] att ta tillfället i akt och göra staten mer auktoritär.

Al-Sahlani antyder således att lagändringen inte föreslås i syfte att förstärka landets insats i kampen mot pandemin genom att möjliggöra kraftfulla nödbefogenheter för regeringen, utan att det görs i syfte att skapa en diktatur.

En annan del av debattörens kritik mot lagförslaget gäller att det i en demokrati måste ”finnas ett fungerande ansvarsutkrävande”, utan att hon gör någon jämförelse med i vilken mån politiker och tjänstemän avkrävs ansvar i ett en liberal demokrati som Sverige.

I en sammanfattning av sin kritik mot Orbans lagförslag betonar Al-Sahlani att det dels ger presidenten möjlighet att  ”ensam kunna styra landet utan parlamentarisk kontroll under obestämd tid”, dels att det kriminaliserar ”spridandet av så kallade falska nyheter”.

Den centerpartistiska debattören avslutar med att uppmana EU att agera mot Ungern genom att hota med indragning av ekonomiska stöd.

Källa:
Låt inte Ungern använda coronakrisen för att slå sönder demokratin


  • Publicerad:
    2020-03-29 18:20