POLITIK. Invånare i Sverige är för okunniga för att de ska anförtros att säga sin åsikt i folkomröstningar, anser Centerpartiets Hanna Wagenius som är jurist.

Centerpartisten Hanna Wagenius. Fotograferna Maria & Anna AB (CC BY-SA 3.0)

I en krönika på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro skriver juristen och centerpartisten Hanna Wagenius – som tidigare har varit ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund – att hon vill avskaffa folkomröstningar ”för demokratins skull”.

Wagenius anser att medborgarna inte är tillräckligt kunniga för att de ska få rösta om viktiga samhällsförändringar. Däremot anser hon att invånare ska få rösta på representanter som fattar beslut åt dem, som ändå är den vanliga ordningen.

Enligt Wagenius visar Brexitomröstningen att den är en ”felanvänd folkomröstning” eftersom det tagit lång tid för Storbritannien att lämna EU.

Eftersom frågorna är så komplexa och att man inte kan förvänta sig att privatpersoner är pålästa om frågorna som det ska folkomröstas om, bör det inte förekomma folkomröstningar, ens om dessa – som i Sverige – endast är rådgivande och inte bindande för regering eller riksdag.

”Politiker vet bäst”
Representativ demokrati utan undantag är det bästa eftersom politikerna har bäst ”koll”, anser politikern Wagenius.

Det är oklart hur Wagenius kan göra bedömningen att landets invånare är tillräckligt kunniga för att välja representanter åt sig, men inte kunna ha åsikter om sakpolitik som gynnar dem själva eller landet.

Att politiker, till och med sådana som är valda för att ”representera” väljarna anser att folkomröstningar utgör ett problem för makten, är vanligt.

I Ludvika, Dalarna, vid tiden när Motståndsrörelsens Pär Öberg satt i kommunfullmäktige, samlades ett tillräckligt stort antal namnunderskrifter in för att möjliggöra en folkomröstning i frågan om kommunens byskolor skulle finnas kvar.

Trots folkets underlag beslutade de ”representativa” politikerna att inte ge folket möjlighet att göra sin röst hörd i en folkomröstning med motiveringen att folkomröstningar är ”ett trubbigt demokratiskt instrument”.

Källa:
Centerpartist vill förbjuda folkomröstningar – ”för demokratins skull”


  • Publicerad:
    2019-10-10 13:00