Venezuelas president Hugo Chávez beslutade i veckan att landet skall återföra allt guld som finns förvarat i utländska banker. Han anser nämligen att Venezuelas guld bör förvaras i Venezuela, vilket man kan tycka borde vara en självklarhet. Nästan alla världens guldreserver är dock centraliserade till banker i England, USA och till viss del Schweiz.

Bernard Shalom Bernanke, ordförande i Federal Reserve, blir nog bestört om alla gör som Hugo Chávez.

De flesta moderna stater har någon form av riksbank som i sin tur äger guld som en slags ”säker reserv” som aldrig kan bli värdelös. Förr var det vanligt med ”guldmyntfot” vilket i enkla drag innebär att varje medborgare har rätt att på riksbanken byta den lokala valutan mot en viss mängd guld. Sverige hade ett sådant valutasystem fram till 1931. Idag har ekonomierna blivit alltmer abstrakta och börshandeln liknar mer ett slags spel än något som verkligen gagnar de som arbetat ihop börsvärdena. På nationell nivå så är i princip varje land på jorden belånat och har således en statsskuld. Många menar att de stora bankhusen så som Bank of England och JP Morgan har begärt riksbankernas guld som en pant för lånen. Man kan dock säga att det vore snudd på förräderi att lämna ut sin nations guldreserv utan att fråga folket. Detta har gjorts i t.ex. Sverige. Här är dock allt kring vår guldreservs geografiska position till under vilka villkor vi lånat hemligstämplat bortom all ”demokratisk” insyn.

Nu har alltså Venezuelas president Hugo Chávez meddelat såväl JP-Morgan i USA och Bank of England i Storbritannien att han vill återföra Venezuelas 211 ton guld tillbaka till sitt land. Eventuellt kan han tänka sig att förvara en del i t.ex. Ryssland, Brasilien eller Kina.
Skälet är förstås att han värnar om Venezuelas folk och är mycket misstänksam mot de stora bankhusen. Han anser att NATO:s attacker mot Libyen är en ockupation för att kunna röva landet på dess tillgångar. Detta sker med svepskälen att man gör en humanitär insats. Som vanligt lägger man enorma resurser på propaganda. Det är den informationen som vi t.ex. kan se och läsa i svenska medier.

Många analytiker befarar att Herr Chávez aldrig kommer att få sitt guld. Dels eftersom de sionistägda bankhusen inte har något politiskt intresse av att lämna ut det och även för att det inte alls är säkert att de har kvar guldet i dess fysiska form. I så fall måste de köpa nytt guld för ett nu mycket högt marknadsvärde.

Slutligen kanske ni läsare tror att jag har fått en hjärnblödning som sitter och mer eller mindre hyllar kommunisten Hugo Chávez. För det första tror jag att han verkligen vill Venezuelas folk väl och det ligger i min ideologi att inte lägga mig i deras statsskick. För det andra måste hans stenhårda attityd mot det sionistiska ekonomiska systemet och USA:s imperialistiska rovdriftskrig hyllas. Han verkar vara en modig president, vi lär få se kraftiga motåtgärder från stenslungande kosmopoliter.

Nedan ser ni två nyhetsinslag från Russia Today, vinklingar som vi inte skulle se i t.ex. Bonnierägda TV4.


  • Publicerad:
    2011-08-28 00:00