INRIKES. Rättsligt efterspel kan vänta chefer inom Region Sörmland som i samarbete planerat för att mörka siffrorna för antalet insjuknade i Covid-19 på äldreboende i regionen och istället lagt ut dimridåer. Det hävdar nu tidigare vd:n för Tidningsutgivarna.

Sörmlands Nyheter skrev i två uppmärksammade artiklar andra och tredje maj om hur kommuner i Region Sörmland medvetet ska ha mörkat uppgifter om hur många smittade av Covid-19 som finns inom äldreomsorgen i regionen. Konkreta bevis på en direkt konspiration presenterades även: e- postkommunikation mellan kommunchefer visar att dessa tillsammans utarbetade strategier för att dölja information och istället ”lägga ut dimridåer”.

Nu finns enligt tidningen tecken på att detta agerande kan få sitt rättsliga efterspel. Efter att närmare ha studerat fallen uttalar sig medierättsjournalisten och tidigare vd:n för branschorganisationen Tidningsutgivarna Jeanette Gustafsdotter om dem. Hon finner vissa chefers agerande högst klandervärt och dessutom kriminellt.

— Det är tydligt att de försökt hitta anledningar till att de inte ska behöva lämna ut uppgifter. I och med att det ligger i farans riktning att man medvetet åsidosätter offentlighetsprincipen gör man sig också skyldig till tjänstefel enligt brottsbalken. Om åklagaren har tillräckligt mycket bevis och det leder till åtal kan tjänstemän dömas till böter eller fängelse i högst två år, oavsett om man har gjort det uppsåtligen eller av oaktsamhet, säger hon.

Kommunjuristen i Flens kommun, Niklas Witt, har instruerat kollegor i andra kommuner att konsekvent hålla på avslagsbeslut i två vardagar efter att de tagits, trots att tryckfrihetsförordningen kräver att en begäran ska behandlas så snabbt som möjligt.

— Det är rent av hårresande. Här har personen gjort sig skyldig till ett lagbrott eftersom man åsidosatt offentlighetsprincipen. Om det finns ett färdigt beslut, som i det här fallet, ska det lämnas ut samma dag eller nästkommande dag. Jag hoppas att detta polisanmäls och att justitieombudsmannen tittar på det här, säger Jeanette Gustafsdotter.

Hon menar vidare:

— Att man rådgör med varandra ser jag som naturligt, men när det övergår till en diskussion om hur man bör motverka granskning och motverka att media får ta del av uppgifter är man ute på väldigt tunn is. Det är tjänstefel.

Jeanette Gustafsdotter finner kommunernas agerande under kris förbluffande och låter förstå att krishantering av den här typen utgör ett direkt hot mot nuvarande styrelseskick:

— Deras hantering är under all kritik. Kommunerna bör jobba för kommuninvånarnas bästa och därför är det viktigt med hög trovärdighet. När man lägger locket på så gör man precis tvärtom. De försöker påverka demokratin genom att omkullkasta den. Vi ska också komma ihåg att straffet är högre för att låta bli att lämna ut en uppgift än att lämna ut en sekretessbelagd handling på fel sätt.


  • Publicerad:
    2020-05-04 18:35