BANKMAFFIAN. Enligt åklagare Thomas Langrot bekräftar Swedbank-rapport uppgifter om att banken känt till oegentligheter i Baltikum.

En rapport som den norske advokaten Erling Grimstad sammanställt visar enligt chefsåklagare Thomas Langrot att Swedbank känt till oegentligheter i bankens baltiska avdelning. Rapporten beställdes efter att uppmärksamhet uppstod kring misstankar mot Danske Bank om penningtvätt.

— Min bedömning är att det som har figurerat i media synes överensstämma med det som står i rapporten. Sedan finns det självklart mer uppgifter i rapporten än vad som finns refererat i media. Men min bedömning är att det som har refererats i media i allt väsentligt verkar stämma, sade Langrot till Ekot.

Bankens ledning har beskyllts för att ha undanhållit information om vad banken har känt till rörande misstankar om penningtvätt. Istället misstänks man ha informerat en mindre krets av storägare, varav vissa sålt stora mängder aktier dagarna innan uppgifterna publicerades i media.

Källa:
Åklagare: Medieuppgifterna om Swedbank-rapport stämmer


  • Publicerad:
    2019-04-05 23:40