INRIKES. Den nya tv-skatten kan bli en ny tung skattebörda för många svenskar. Den som inte har tv idag betalar ingen tv-avgift. För en familj på fyra skattepliktiga personer blir kostnaden nu 5 200 kronor per år, oavsett innehav.

På grund av att medielandskapet ritas om och allt fler invånare i Sverige hämtar nyheter och filmunderhållning från kommersiella aktörer och sociala plattformar som Facebook och YouTube, har staten under lång tid haft svårt att driva in licenspengar för tv-innehav via aktiebolaget Radiotjänst.

Därför vill de flesta riksdagspartier omvandla licensavgiften till en skatt. Även de borgerliga partierna stödjer förslaget.

I en insändare till Dagens Nyheter skriver Per Wallberg:

Denna nya tvångsskatt kan i hushåll med två vuxna och två fortfarande hemmaboende barn, vilket inte är så ovanligt i nuvarande bostadsbristens tidevarv, innebära en ny skatt som tillsammans utgör 5 200 kronor i stället för nuvarande 2 400 kronor per hushåll, en höjning med 2 800 kronor.

För ensamhushållen är situationen bättre. De kan få en minskad avgift, totalt 1 100 kronor mindre än idag.

Sverigedemokraterna är det enda parti i riksdagen som ”vill vänta” med att införa skattefinansiering till efter att man har utrett hur man kan ”stärka public service-systemets saklighet och opartiskhet”.

På äldreboenden där man delar på en tv kommer vidare varje pensionär tvingas betala var för sig.

Vidare gäller ovanstående räkneexempel endast invånare som konsumerar public service-produkterna. De som av ekonomiska skäl eller medvetet valt bort tv-innehav och därmed inte omfattats av kravet att betala tv-licens, kommer att bli tvungna att genom skattsedeln ”solidariskt” betala för den politiska bearbetningen av befolkningen.

Den nya skatten beräknas slå hårt mot dessa människors ofta redan ansträngda ekonomi.

Lagen ska börja gälla den 1 januari 2019.

Källa:
Nya tv-skatten: 5.200 kronor för en familj


  • Publicerad:
    2018-11-12 11:40