EKONOMI Dieselpriset höjs till 18,22 kronor litern och senare i höst höjs även elpriserna.

Prishöjningarna på alla möjliga varor fortsätter. I veckan nådde dieselpriset en rekordnivå på 18,22 kronor litern. På bara ett år har alltså priset ökat med fyra kronor litern, skriver tidningen Dagens PS.

— Det är en hisnande kostnadsökning, för åkerier som inte säkrat bränslepriset är det ren och skär fasa, säger Ulric Långberg, samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag, till tidningen.

Vi kan heller inte räkna med att det är en topp som har nåtts, priset förväntas öka än mer. Bland annat förutspår man att priset på råolja kommer att höjas till vintern.

Även livsmedel drabbas

Prishöjningarna påverkar såväl företag som privatpersoner. Dieselkostnaden har i genomsnitt ökat med 400 kronor per månad för vanligt folk. När det blir dyrare att köra bil höjs också priserna på livsmedel och andra varor.

— Det är konsumenten som i slutändan blir drabbad. Det finns 38 000 tunga lastbilar i Sverige och bara en handfull går ännu på gas och el. Det kommer att märkas mest på matpriserna, säger Långberg.

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) pekar på att prishöjningarna även påverkar landets bönder. För varje krona som dieselpriset ökar, får bönderna prisökningar på 270 miljoner kronor, enligt LRF:s statistik.

— Alla ökade kostnader i produktionen måste slå igenom på slutprodukten, det kan man enkelt säga. Utfallet beror ändå mycket på förhandlingar mellan livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln. Men i slutändan blir det prishöjningar för den enskilde konsumenten, säger Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk expert på LRF, till Dagens PS.

Som sagt, prishöjningarna kommer att drabba oss vanligt folk.

Elpriserna

Sedan regeringen börjat avveckla kärnkraften har även elpriserna nått rekordnivåer.

Det som hela var tänkt som en gest ”för klimatet” har i slutändan lett till elbrist. Därför har oljekraftverket i Karlshamn under sommaren dragit igång för att täcka förlusten.

I takt med att vår egen elproduktion avvecklas, ”för klimatets skull”, blir Sverige också allt mer beroende av andra länder för sin elförsörjning.

Senare i höst kommer också Storbritanniens elnät att kopplas ihop med det nordiska. De brittiska priserna är dubbelt så höga som i Norden, och kommer således att höja priserna även här.