POLITIK. Svenska Dagbladet menar att den akuta coronakrisen kan utlösa en ”avglobaliseringschock”, som resulterar i en ny värld där närsamhället är människors naturliga referenspunkt och identitetspolitik har förlorat sin betydelse.

Lokalsamhället. Genrebild.

I en ledarartikel i obundet moderata Svenska Dagbladet förvånas kolumnisten Özge Öner över hur Sverige under coronakrisen har kommit att bli ”Europas liberala undantag” som inte ålägger befolkningen några egentliga restriktioner för rörelsefrihet, medan isolering likt under krig påbjuds i resten av Europa.

Öner skriver från universitetsstaden Cambridge i Storbritannien, där total lockdown (nedstängning) genomdrivits, till och med på ett universitet som förblev öppet under de två världskrigen.

I England hade man först, precis som i Sverige, för avsikt att låta smittan ha sitt förlopp, för att sedan vid behov införa restriktioner som sedan eventuellt skulle stramas åt steg för steg. Nu däremot är England ett stängt samhälle.

Vid ett tidigt skede av pandemin förekom hos olika nationer skilda strategier för pandemin. De senaste veckorna däremot råder generellt en stor enighet rörande begränsning av människors rörelsefrihet.

Öner menar att varken när det gäller den akuta coronakrisen eller den efterföljande ekonomiska krisen finns det någon naturgiven utstakad väg och att det mesta av det som hålls för att vara ”expertutlåtanden” snarare framstår som ”spådomar”.

Själv är hon dock säker på att utgången av de två kriserna kommer att bli en ”avglobaliseringschock” som leder till en ny politisk verklighet där utrymmet för identitetspolitik minskar.

Kontentan av SvD:s ledarartikel är att coronakrisen kan bli en väckarklocka för mänskligheten med efterverkningar som blir bestående även efter att den är över:

Coronakrisen visar på vikten av grannar och ett fungerande lokalsamhälle. Det är lokala organisationer som hjälper den som får ekonomiska problem, människor som hjälper varandra med matvaror och som tar hand om äldre och varandras barn, som är krisens ljusglimtar. Jag har svårt att tro att allt detta kommer att försvinna när krisen är över.

Källa:
Avglobaliseringschock har drabbat världen


  • Publicerad:
    2020-04-04 16:50