INRIKES. Under gårdagen hölls kommunfullmäktigemöte i Lidköping där Curt Linusson (SvP) talade om kommunens flyktingmottagande.

Curt Linusson.

Curt Linusson.

En debatt i kommunfullmäktige igår ska enligt Sveriges Radio ha spårat ur på grund av att Curt Linusson i talarstolen förklarat sin syn på kommunens flyktingmottagande. Linusson uttalade bland annat vad en stor del av befolkningen tycker och tänker: ”Om det inte längre finns något skyddsbehov så ska de åka hem. Det är inget mer med det.” Vidare förklarade han att mängden invandrare i Lidköping har förändrat stadsbilden och att man inte längre kan känna igen staden.

Efter detta tog folkpartisten Awaz Karim, en kurd från Syrien, på sig offerkoftan. Hon uppgav att hon känner sig ”kränkt i denna församling” och att hon utmålas av Curt Linusson som en börda. Sedan föll hon i gråt och fick applåder.

Kommunfullmäktiges ordförande, socialdemokraten Maria Bengtsson gav sedan motvilligt repliken till Curt Linusson, som svarade Karim:

”Om du känner dig upprörd så beklagar jag det. Men ni är ju väldigt lättkränkta. Så fort vi svenskar säger något…”

Mitt i meningen avbröt Marita Bengtsson anförandet med orden ”nu får det vara bra, Curt”. Bengtsson menade att Linusson inte längre kunde få tala klart på grund av att Linusson ”pratar om människor i grupp”. Huruvida det finns någon regel för att inte tala om människor i grupp inom kommunpolitiken är tveksamt.


  • Publicerad:
    2013-04-03 20:25