Datainspektionen riktar idag hård kritik mot dalapolisen efter att de i slutet av förra året kontrollerade hur myndighetens register hanteras. Efter kontrollen fick Polisen nedslag på hela 8 punkter som de måste åtgärda.

Det mest allvarliga är att oskyldiga människor som varit med i olika utredningar inte raderats (gallrats) ur registret trots att de i vissa fall inte haft någon som helst koppling till brottslig verksamhet.
En av juristerna på datainspektionen som nu riktar kritik mot dalapolisen är Niklas Hjertonsson han förklarar ett av grundfelen så här när han blir intervjuad av Sveriges Radio.

– Om man till exempel har två personer som är misstänkta i ett ärende, och det går till domstol sedan, och en person frias och den andra fälls, så kommer utseendet i det polisiära registret vara likadant för dem bägge två.

Konsekvenserna för dalapolisen blir nu att KUT (kriminalunderättelsetjänsten) måste avbryta minst ett projekt. I datainspektionens beslut kan man läsa följande:
Datainspektionen förelägger Polismyndigheten Dalarna att senast den 30 april 2012 upphöra med personuppgiftsbehandlingen i den särskilda undersökningen i kriminalunderrättelseverksamhet, dnr. A 244-48/08, HD 8/08, eftersom behandlingen inte är laglig.

Här kan du läsa hela beslutet från datainspektionen.


  • Publicerad:
    2012-02-29 00:00