POLITISK CENSUR Den nationalsocialistiske författaren Povl Riis-Knudsen har utan förvarning stängts av från hemsidan Saxo där han sålt sina böcker. Mannen bakom boken ”Nationalsocialismen – den biologiska världsåskådningen” menar att hans plötsliga avstängning är politisk censur och ett uppenbart kontraktsbrott.

Povl Riis-Knudsen, tidigare ledare för Danmarks Nationalsocialistiska Rörelse och på senare tid en framstående nationalistisk författare bakom böckerna ”Nationalsocialismen – den biologiska världsåskådningen”, ”Nationalistiska betraktelser”, ”Endast det förlorade ägs för evigt”, ”Revolutionära betraktelser” och många fler. Han har sålt sina böcker på Danmarks största onlinebokhandel, Saxo, sedan 2018. Tidigare under veckan fick han dock detta meddelande från Saxo:

Vi [Saxo, reds, anm.] har blivit medvetna om att dina publikationer inte följer de riktlinjer som finns för böcker publicerade via Saxo Publish.

Utgivarens och Saxos samarbete på Saxo Publish kan avslutas av båda parter med ett skriftligt meddelande 30 dagar i förväg. Meddelandet om hävandet sker via e-post och uppsägning från utgivarens sida görs till adressen publish@saxo.com, och vad gäller Saxo Publish till den e-postadress som utgivaren senast har angett i samband med registrering och uppdatering av användarinformationen.

Saxo förbehåller sig rätten att ta bort innehåll eller begära att innehåll tas bort om innehållet strider mot avtalets bestämmelser, det vill säga om innehållet kränker tredje parts rättigheter eller strider mot gällande lag. Om Saxo tar bort innehåll kommer utgivaren att informeras om detta. Om Saxo anser att samarbetet med utgivaren i övrigt inte är acceptabelt, till exempel för att innehållet enligt Saxos mening skulle skada Saxo Publishs varumärke, rykte eller anseende, är Saxo skyldig att avsluta samarbetet enligt avtalets bestämmelser om detta.

Bedömningen är att innehållet i publikationerna skadar Saxos varumärke.

Povl Riis-Knudsen har aldrig hört att någon skulle ha klagat på försäljningen av hans böcker, vare sig från Saxo själva eller någon annan, så han anser inte att deras förklaring är rimlig. Danska Nordfront har försökt ta kontakt med Saxo, men de har inte svarat på några av våra förfrågningar. Povl Riis-Knudsen berättar själv om Saxos förklaring och resten av händelseförloppet:

Saxo ger inget kvalificerat svar på någonting – inte ens min advokat får något utförligt svar. De vill helt enkelt inte tillhandahålla en plattform för vårt innehåll, men detta innehåll inkluderar ju boken "Individ och Samhälle" – en avhandling om dansk guldålderlitteratur – utan ett uns av politik – så ett sådant svar är svårt att använda till något. Eftersom böckerna har tagits bort från plattformen omedelbart, utan att 30-dagarsfristen har följts, handlar det om kontraktsbrott.

När vi frågade honom om Saxos reaktion kunde bero på klagomål från enskilda medborgare över att hans böcker kunde hittas på deras plattform, svarar han:

Folk klagar ju inte över vad en bokhandlare säljer, för en ordentlig bokhandlare säljer ju allt, vilket också betyder att alla skulle kunna hitta något att klaga på. Jag skulle ha otaliga klagomål om det inte vore för att jag anser att folk ska ha tillgång till att läsa det de vill läsa. Genom att utesluta böcker kränker man inte bara min yttrandefrihet – för yttrandefriheten är ju meningslös om man inte har någonstans att uttrycka sig – man kränker också – och framför allt – folkets rätt till information.

Saxo hade bara en gång agerat misstänksamt mot Riis-Knudsen, men problemet löstes relativt snabbt.

Vid utgivningen av "Mitt ryska liv" uppstod det några leveransproblem, som enligt uppgift berodde på tekniska svårigheter med införandet av en ny tryckmaskin hos deras leverantör i Norderstedt. Detta löste sig efter en månads tid. Bokens innehåll gjorde mig lite misstänksam, men okej. Som sagt, problemet löstes.

Därför bad vi honom att förtydliga sina tankar kring Saxos förklaring till varför de tog bort alla hans böcker från deras plattform:

Deras förklaring är naturligtvis nonsens. Det handlar här helt enkelt om politisk censur – inte så mycket av böckerna, se "Individ och Samhälle", utan av mig. Det visar ju naturligtvis bara att jag har rätt när jag säger att det inte finns någon fredlig väg ut ur detta. Förutsättningen för att människor till slut inte ska ta till våldsamma medel är ju att de kan ventilera sina frustrationer på andra sätt, t.ex. genom demonstrationer, koranbränningar eller genom att skriva. Censur – av vilket slag det än må vara – är vägen till terrorism. Om jag vore ung skulle jag överväga om datorn inte borde bytas ut mot ett annat verktyg. Jag är dock för gammal för det, så jag fortsätter att skriva. Vi utforskar just nu marknaden, och vi kommer säkert att hitta ett annat sätt att producera böckerna. Vi får se om man även kommer att stänga distributionsvägarna för oss – på samma sätt som man i stort sett har stängt biblioteken för oss.

Samtalet styrdes slutligen mot den större samhällsutvecklingen, där förtrycket av politiska dissidenter, särskilt under de senaste 10 åren, har ökat både här i Danmark och i resten av västvärlden. Detta bland annat genom skärpning av rasismklausulen, den allomfattande censuren online på sociala medier och videoplattformar, samt för att inte nämna det konstanta hotet om våld från vänsterextremister, invandrargrupper och till och med från polisen mot nationalister som demonstrerar. Povl Riis-Knudsen blev därför tillfrågad om hans syn på denna tendens samt var han tror att det leder.

Danmark var betydligt mer demokratiskt på 50-talet när jag växte upp. Vi hade ett stort urval av tidningar – och inga riktiga massmedier. Det fanns ingen TV och inget internet. Det är dessa två faktorer mer än något annat som likriktar människor på en global nivå. Corona, klimat och Ryssland är tydliga exempel på områden där oliktänkande inte tolereras. Det är också "tack vare" dessa medier som hela woke-, queer- och kränkningskulturen har kunnat sprida sig som en löpeld, så att man idag inte kan existera om man har en avvikande åsikt. Idag är det halvkriminellt att säga att 2+2 blir 4. Jag känner många människor som säger: "Jag har inte råd att ha en åsikt!". Till denna så kallade "demokrati" har vi kommit. Försök säga "neger" på din arbetsplats och du befinner dig i arbetslöshetskön nästa dag. Varje företag har en värdegrund som betyder negationen av varje frihet. Man är förpliktigad att följa den, oavsett hur idiotisk den är.

Det grundläggande problemet är ju att folk i allmänhet inte önskar någon riktig frihet – förutom friheten att bete sig dumt. Yttrandefrihet, tankefrihet och politisk frihet betyder ingenting för de flesta "normala" människor. De bryr sig inte alls, så länge de får sin varma mat. De önskar socialkontorets trygghet mer än något annat. Avvikande idéer skapar bara störningar i deras konsumtionsvärld. Men jag har nyheter till dem: Konsumtionen och den varma maten är snart slut! Titta på Sverige. Vi ligger bara cirka 10 år efter. Den västerländska världen är på dödsmarsch. Våra barn och barnbarn har inte längre något land de kan kalla sitt. Allt som de senaste 100 generationerna byggt upp har brutits ner och förstörts under de senaste 50 åren. Vi lever i den mest bedrövliga tiden i världshistorien. Även Roms förfallstid var bättre. Vår tid lämnar inget värt att bevara. Det kommer bara att finnas skräp kvar efter oss. Men så länge det finns "Vild med dans" ["Let's Dance" reds. anm.] bryr sig folk inte.

Frågan är om man kan rädda ett sådant folk – eller om man bara ska låta Darwin tala.

Till sist svarade Riis-Knudsen på om det i framtiden kommer att vara möjligt att skaffa hans böcker, och i så fall var:

Vår grundlag förbjuder ju censur, men det är bara statlig censur. Censuren är idag bara delegerad till underleverantörer på privata monopolföretag som Saxo. Och om det är förhandsgranskning eller eftergranskning spelar ju i praktiken ingen roll. Jag kan publicera allt jag vill, om jag bara kan få det tryckt (och det kommer jag säkert att få i utlandet) och distribuerat till intresserade köpare. Det sistnämnda kan bli det svåraste, och det är det som gör yttrandefriheten till en illusion. Diktaturer tål inte fri diskussion – och om någon skulle tvivla, så lever vi i en diktatur, där politikerna tillsammans med media bestämmer vad vi får diskutera. Det föregående valet, där Rasmus Paludan ställde upp, var nästan förutbestämt att bli ett val om invandring, men vips gjorde politikerna och media tillsammans det till ett "klimatval". Från början har väljarna inget som helst inflytande över vem de kan rösta på – och efteråt har de inget inflytande över vad dessa "folkvalda" gör. Upplösningen av Nye Borgerlige borde ha avmaskerat systemet för de flesta. Den absoluta likriktningen av medierna får naturligtvis politikerna att känna sig helt säkra, så de i fred kan utrota alla dissidenter, skapa Europas Förenade Stater, öppna alla gränser och överlämna all makt till Klaus Schwab. Det får INTE hända! Det kommer att utplåna civilisationen som vi känner den.

Trots att det framgår i kontraktet mellan författaren och Saxo Publish att det ska finnas en period på 30 dagar där böckerna fortfarande ska kunna beställas, har Saxo redan nu valt att ta bort diverse böcker helt från deras serverdatabas, så ingen återförsäljare kan leverera längre. Nordfront följer självklart ärendet.

Artikeln är en översättning från Nordfronts danska systersida Nordfront.dk.