DANMARK. I en pågående debatt om massinvandringen till Europa skriver den danske historieprofessorn Bent Jensen att europeiska ledare och personer med makt medvetet förstör sina egna länder genom att låta Europa svämmas över av främmande folk. Han nämner Sverige som skräckexempel.

massinvandring folkutbyte

Det är i den ansedda tidningen Jyllandsposten som professorn Bent Jensen jämför den pågående massinvandringen till Europa med historiska folkvandringar och menar att det aldrig skett något liknande tidigare. Vidare menar han att det Europa som vi känner till idag snart är ett minne blott om massinvandringen av främmande folkslag får fortsätta.

”Det handlar för det första om människor från en kultur som skiljer sig radikalt från europeisk kultur och som heller inte har någon lust eller vilja att låta sig assimileras utan istället kräver särbehandling. För det andra rör det sig om potentiellt oöverskådliga mänskliga flöden som kommer att förstöra de europeiska samhällena om inte de inte stoppas”, skriver han.

Som skräckexempel nämner han Sverige och ”den svenska sjukan”. Svenska politiker och landets media tyranniserar den inhemska befolkningen, ett tillvägagångssätt som finns i hela västvärlden men som lyser igenom starkast i Sverige menar han.

”Elitens falska skuldkomplex, värdenihilism, naivitet och historielöshet har redan nämnts. En studie av den skrämmande utvecklingen i Sveriges ger en stor del av svaret. Sverige är i en klass för sig, men den svenska sjukan finns i alla (väst)europeiska länder. I Sverige lyckades en ohelig allians av fromma politiker och (gentemot svenskarna) intoleranta medier att tyrannisera befolkningen till att se på medan deras en gång välordnade land förvandlas till en plats där ingen kan känna sig trygg”, menar Jensen.

Slutligen sammanfattar Jensen den absurda situationen i Europa där européer verkar helt lamslagna inför ett pågående folkutbyte.

”Det är med andra ord inte tal om folkvandring och flyktingar i traditionell mening. Det som händer är istället att européerna passivt låter sig koloniseras av människor från en främmande kultur som inte hör hemma i Europa men som vill njuta av frukterna av européernas flit och skaparkraft.”

Fler kritiska röster
Även psykologiprofessor Helmuth Nyborg höjer ett varningens finger och varnar för att det pågående folkutbytet kommer att få katastrofala följder för demokratin. I samma takt som främlingar anländer sjunker den genomsnittliga IQ-nivån vilket han menar får till följd att det inte går att upprätthålla en demokrati.

”Modern finsk forskning visar att länder med ett IQ-snitt under 90 inte lyckas skapa eller upprätthålla demokrati. Detta förklarar varför varje försök att införa demokrati i länder med låg IQ är dömt att misslyckas. Vi kan lära av Libyen, Afghanistan och Irak. Danmark närmar sig snabbt en kritiskt låg IQ-nivå”, skriver Nyborg.

Källor:
Den frygtelige sandhed om Dong
Værd at vide om indvandring


  • Publicerad:
    2015-08-25 18:40