OPINION. Enligt en färsk undersökning utförd av Yougov är danskarna minst ”toleranta” mot muslimer och romer av alla länder som var med i undersökningen.

Under våren utförde Yougov en opinionsundersökning angående européers inställning till rasfrämlingar. Undersökningen genomfördes totalt i sju länder: Storbritannien, Tyskland, Sverige, Frankrike, Norge, Finland och Danmark. Av samtliga sju länder visade det sig att danskarna är det europeiska folk som är mest negativt inställda till muslimer och romer.

Hela 72 procent av de tillfrågade danskarna hyste en negativ inställning till romer. Av de sammanlagt åtta minoriteterna i undersökningen är romer den minoritet som de europeiska länderna ser mest negativt på.

När det kommer till synen på homosexuella har svenskarna den mest positiva inställningen av samtliga länder i undersökningen, 52 procent av de tillfrågade svenskarna ser positivt på homosexuella.

Källa:
Danskar utmärker sig – gillar inte minoriteter


  • Publicerad:
    2015-06-07 20:40