Dagens datum 30 maj Denna dag 1942 släppte britterna över tusen bomber över den tyska staden Köln. Resultatet av denna ”moralbombning” blev en hel stad i ruiner och åtskilliga döda, skadade eller hemlösa ur civilbefolkningen.

Under andra världskriget genomförde britterna en rad terrorbombningar mot tyska städer. Från britternas håll kallade man bombningen av tyska civila för ”moral bombing” då man hoppades att döda civila skulle sänka den tyska moralen. Winston Churchill hade själv uttalat följande: ”Moralen hos civilbefolkningen i Tyskland var målet för de brittiska bombräderna. De riktades specifikt mot industriarbetare”.

Även om de allierades terrorbombningar mot Hamburg, Dresden och Berlin var de som orsakade flest döda, var det under bombanfallet mot Köln, ”Operation Millenium”, som det brittiska flygvapnet RAF hittade en metod för att åstadkomma störst skada under kortast tid.

Den nya ”Bomber stream”-taktiken gick ut på att planen formerade sig i en ström och att alla plans eldkraft kunde kombineras. Den stora mängden plan som flög mycket tätt tillsammans och med samma hastighet – något som nu var möjligt tack vare ett nytt navigationssystem som minimerade risken för kollision – gjorde att det tyska nattluftvärnet inte kunde koncentrera sig på alla tillgängliga mål samtidigt. Tyskarna överrumplades och efter bara 90 minuter var Köln i ruiner.

Bombningen av Köln blev den första tusenbombsräden. 1046 flygplan fällde över 1500 ton bomber över den medeltida staden natten den 30-31 maj 1942 och orsakade tusentals bränder. 13 000 bostäder totalförstördes och bara en bråkdel av husen förblev orörda. Åtskilliga skolor, sjukhus och fabriker förstördes, 45 000 människor blev hemlösa och 5000 skadades enligt officiella siffror. Mellan 130 000 – 150 000 människor ska ha evakuerats efter denna massiva bombattack.

Att det ”bara” dog 500 människor beror på att staden hade särskilt stor tillgåg till skyddsrum, ett väl fungerande luftvärn samt att Kölns invånare heroiskt bekämpade elden. Bland annat ska brandkåren ha gjort ett föredömligt arbete att förhindra eldstormar, något som sannolikt räddade otaliga människoliv. En eldstorm – som de allierade medvetet framkallade senare under kriget – uppstår när en eldsvåda är så kraftig att luften som elden behöver för hålla igång sugs in i elden från omkringliggande områden med orkanstyrka. Under de allierades terrorbombning av Dresden blev hettan från dessa eldstormar så intensiva att människors kläder självantände och att syret sögs ut ur källare och skyddsrum där människor sökt skydd.

Andra som arbetade hjältemodigt i eldlågorna var medlemmar av Hitlerjugend. En 15-årig medlem av Hitlerjugend uppges ha rusat rakt genom elden för att rädda en medvetslös kvinna, för att sedan själv kollapsa till följd av rökskador. Andra medlemmar av Hitlerjugend försökte bemästra elden med sand och vatten och åter andra använde den sjukvårdsutbildning de erhållit för att hjälpa skadade. Då telefonsystemen till stor del fallerade under bombnatten åtog sig Hitlerjugend-medlemmar även den farliga uppgiften att agera kurirer. Mitt under bombningarna cyklade de genom stadens centrum med meddelanden. Joseph Goebbels, som härstammade från området i Köln, kommenterade: ”Barn har blivit hjältar här”.

De allierades terrorbombningar mot Köln kom att fortsätta under kriget. Vid slutet av kriget skulle de allierade ha utfört 262 luftanfall mot staden. Det sista skedde i mars 1945 mot en i det närmaste folktom stad. 95% av staden hade då förstörts och endast 40 000 av de ursprungliga 770 000 invånarna bodde då kvar i Köln. 20 000 tyskar i Köln dödades av de allierade bomberna.