GÖTEBORG Efter den uppmärksammade ”snippa-domen” valde två nämndemän i hovrätten för västra Sverige att lämna sina poster. Men nu framkommer det att beslutet togs efter att de kallats till möte med Socialdemokraterna.

Nordfront skrev under fredagen att två socialdemokratiska nämndemän i hovrätten för västra Sverige valde att lämna sina uppdrag. Detta efter ett drev mot domstolen som friade en man som tidigare dömts för våldtäkt mot barn i det så kallade snippa-fallet.

Nu framkommer det dock att nämndemännens beslut att lämna sina uppdrag kom efter att de kallats till ett möte med Socialdemokraterna i Göteborg, uppger DN.

Efter mötet uppgav Socialdemokraternas distriktsordförande i Göteborg, Mattias Jonsson, att nämndemännen valde att avgå frivilligt och att han ansåg det vara ett ”klokt beslut”.

Till DN uppger dock Stefan Blomquist, som är förbundsordförande för Nämndemännens riksförbund, att det finns många frågetecken kring vad som ledde fram till nämndemännens avhopp.

— Vi kan inte veta exakt vad som har sagts i det här mötet, men det verkar ha varit någon sorts politisk påverkan till att begära entledigande. Det är oroväckande om vi ser en utveckling där nämndemän förlorar sin självständighet genom att partierna har synpunkter på domar, säger Blomquist.

Från Socialdemokraterna har man varit väldigt vaga med vad mötet som nämndemännen kallades till egentligen handlade om. Stefan Blomquist kan inte minnas att det under hans sju år som nämndeman och tre som ordförande för riksförbundet skett något liknande.

— Det är så det ser ut i många länder i Europa, att den politiska nivån styr även domstolarna. Gör man ingenting får vi domstolar som svenska folket inte har förtroende för eftersom de anses politiserade.

Även Hans Eklund, docent i processrätt vid Uppsala universitet, är kritisk till hur Socialdemokraterna försöker påverka domstolen.

— Nämndemännen dömer utifrån lagen och ska inte utsättas för politiska påtryckningar över huvud taget. Politiken stiftar lagar, men domstolarna dömer. Den skiljelinjen måste vara skarp, säger han till DN.

Även om nämndemän i praktiken alltid tillhör ett parti ska de rent formellt inte representera sina partier i domstolen, utan folket. Trots det kan man ofta se hur nämndemän dömer enligt partipolitiska mönster.

— Det är väldigt oroväckande. Risken är att domstolarna uppfattas som politiserade, säger Hans Eklund.

Lagman kritiserar drevet mot domstolen

I det mediala drevet efter den friande domen har det fokuserats på att domstolen friade mannen eftersom åklagarens val av ordet ”snippa” i gärningsbeskrivningen skapade osäkerhet kring om det rent juridiskt handlade om en våldtäkt. Men i DN har lagmannen Åke Thimfors, som var en av de domare som friade mannen, förklarat att det är en grov förenkling.

— Det enda som är intressant är vad denna tioåriga flicka menade med det ordet, det handlar alltså om bevisvärdering av hennes uppgifter, och inte ett dugg om vad folk i allmänhet känner till om uttrycket eller anser ligger i det. Och det tycker jag är lite beklämmande, att alla som är så kritiska inte begriper det, säger han.

Enligt Thimfors fanns det bevisning i målet som gav stöd för uppfattningen att det inte rörde sig om en våldtäkt. Flickan gav också flera motstridiga uppgifter och eftersom man endast spelade upp ett videoförhör med målsägande fanns det ingen möjlighet för domstolen att ställa kompletterande frågor.

— En domstol får definitivt inte beställa ett nytt förhör, men en del tycker nog att man lite försiktigt skulle kunna hinta till åklagaren att kanske göra ett försök med ett nytt förhör. Men merparten skulle nog tycka att det vore att hjälpa åklagaren att få till en fällande dom, säger Thimfors.

Lagmannen är kritisk till de människor på sociala medier som tror sig veta hur enkelt det är att döma i ett sexualbrottsmål. Att en kvinnlig ledamot var skiljaktig och ville döma medan domstolens män ville fria har enligt Thimfors heller inget med saken att göra.

— Absolut inte! Det har inte det minsta med saken att göra. Det här målet handlar uteslutande om bevisvärdering, säger Åke Thimfors till DN.