INRIKES. Svenska politiker har tappat kontrollen över invandringen och om inget händer upphör Sverige snart att vara ett välfärdsland. Detta fastslogs av Karl-Olov Arnstberg och Gunnar Sandelin i en debattartikel som publicerades tidigare under veckan på Newsmill. Författarna ger snart också ut en bok som visar på att invandringen årligen kostar Sverige 110 miljarder kronor.

Karl-Olov Arnstberg och Gunnar Sandelin går i en artikel som publicerades på Newsmill i måndags till hårt angrepp mot regeringens invandringspolitik. Arnstberg och Sandelin menar att svenska politiker helt tappat kontrollen över invandringen. De skriver:

Svenska politiker har tappat kontrollen över invandringen. Kostnaderna skenar, bostadssituationen är desperat, arbetslösheten växer och segregationen är närmast dramatisk. När Tobias Billström, som enda politiker i regeringen, antyder att ”vi måste diskutera volymerna”, dvs. invandringens storlek, möts han av massiv mediekritik och får inte ens stöd av sin partiledare. Det finns bara en möjlig slutsats. Om inte den utveckling som beskrivits ovan bryts kommer Sveriges status som välfärdsland snart att tillhöra historien.

Karl-Olov Arnstberg är professor i etnologi och Gunnar Sandelin är socionom. Tillsammans har de nu också skrivit boken “Invandring och mörkläggning” som kommer släppas den 15 mars. I boken argumenterar de med stöd från ekonomidocenten Jan Tullberg för att invandringen årligen kostar 110 miljarder kronor. Arnstberg och Sandelin skriver på Newsmill:

Ekonomidocenten Jan Tullberg, som är knuten till Handelshögskolan i Stockholm, har i vår kommande bok ”Invandring och mörkläggning” (Debattförlaget) uppgraderat kostnaderna till drygt tre procent av BNP, vilket är cirka 110 miljarder per år. Då är vi uppe i nästan halva kostnaden för den totala hälso- och sjukvården i landet, eller en extra årlig nettoinkomst på 23 000 kronor per förvärvsarbetande person.

Artikelförfattarna lyfter på Newsmill också fram hur vissa sorters invandrare är sämre anpassade till Sveriges arbetsmarknad än andra:

Ett brett spektrum av invandrare har ersatts av i huvudsak asylsökande från muslimska länder som Syrien, Somalia och Afghanistan. Dessa asylsökande är illa rustade för ett liv i det utpräglat högteknologiska Sverige. Arbetsför-medlingens statistik visar att över 60 procent av de nyanlända och deras anhöriga högst har vad som kallas ”förgymnasial utbildning”. Det betyder att många är faktiska eller praktiska analfabeter, vilket gör det extra svårt för dem att hitta jobb på en arbetsmarknad där enligt Eurostat bara 2,5 procent av jobben är sökbara för dem.

En stor del av de utomeuropeiska invandrarna kommer därför bli försörjda via skattemedel, förklarar artikelförfattarna.

Arnstberg och Sandelin lyfter också fram Rikskriminalens uppskattning som gör gällande att 90 till 95 procent av asylsökarna som kommer till Sverige har smugglats hit av människosmugglare. Asylsökarna avråds av smugglarna att visa identitetshandlingar och får hjälp att ljuga ihop historier som ger dem asyl i Sverige. De senaste tio åren har därför 9 av 10 asylsökare inte visat några giltiga pass vid ansökningstillfället.

Om ensamkommande flyktingbarn skriver Arnstberg och Sandelin följande på Newsmill:

Huvudsakligen kommer dessa unga asylsökande från Somalia och Afghanistan. ”Unga asylsökande” är en mer korrekt term eftersom man, innan prövning har skett, varken vet om de är ensamkommande, kan åberopa flyktingstatus eller är minderåriga. Att det senare långt ifrån alltid är fallet har röntgen av handleder och tänder i våra grannländer tydligt visat.

I artikeln tar författarna också upp hur personer födda i ett annat land i större utsträckning än svenskar får försörjningsstöd:

Lämnar vi Stockholmsområdet och tar Katrineholm som exempel visar Socialstyrelsens statistikdatabas att de utrikes födda, som under 2011 utgjorde 14 procent av Katrineholms befolkning, konsumerade 67 procent av kommunens försörjningsstöd. Det är en representativ siffra. Under 2011 hade utrikes födda med avseende på försörjningsstödet (inklusive etableringsersättning) totalt en överrepresentation vad gäller hela landet på hela 8.6 gånger (eller 860 procent), jämfört med inrikes födda.

Källa:
Sverige klarar inte så stor invandring


  • Publicerad:
    2013-03-13 12:30