Tobias Weikel, 30, som tidigare omfamnats av systemet då han lämnade den i media kallade ”nazistiska” rörelsen för några år sedan har i dagarna anmälts för bedrägeri. Weikel som tidigare var ledare för den demokratiska omskolningsorganisationen Exit Skåne misstänks ha lurat skolor i Skåne och Halland på tiotusentals kronor.

En polisanmälan gjordes så tidigt som maj 2003 av Helsingborgs Ungdomsråd, vilken tidigare var huvudman för det numera nedlagda Exit Skåne. Men under det långa förundersökningsarbetet har det framkommit uppgifter som påvisar att det är ett visst antal skolor, ungefär tio, och kommunen som bedragits av Weikel, och att det är dessa som skall stå som målsägande – vilka de nu gör.

Det är genom sina föredrag på skolor som Tobias Weikel skall ha lurat till sig pengarna. Weikel har begärt och fått utbetalt arvode till sitt eget bankkonto för föreläsningar som varit kostnadsfria. Det var nämligen överenskommelsen för Exit Skånes finansiering, att de kommuner som bidrog med pengar skulle få kostnadsfria föreläsningar. Förundersökningen beräknas vara klar under sommaren då åtal kommer att väckas.

Weikel nazist? Icke sa Nicke!
Tobias Weikel var, enligt egen utsago, nazist. I hans värld gick det ut på att lyssna på s.k. vit-makt-musik, dricka stora mängder alkohol och vara kriminell i största allmänhet. Det är i alla fall den bild av nazismen och sig själv han återgett i sina föredrag. Det är även den bilden som media velat måla upp och fästa på begreppet nazism.

Naturligtvis har detta inget som helst med nazism att göra. Nazismen, eller nationalsocialismen, är en politisk ideologi och dessa anhängare arbetar för de realpolitiska mål ideologin strävar efter. Den är även en livs- och världsåskådning som transcenderar de rent politiska aspekterna. Naturligtvis kan en nazist dricka alkohol om han vill, men att efterföljandet av ideologin skulle leda till extrem konsumtion, som var fallet för Weikel, är bara trams. Inte heller blir man kriminell i den vanliga aspekten av begreppet om man är nazist. Visserligen kan man av samhället klassas som det eller av domstolarna dömas för olika brott – men brott som hets mot folkgrupp och liknande är politiska brott och konsekvenserna av att systemet försöker kväsa motståndet. Det Weikel sade sig ägna sig åt lyder inte under denna kategori.

Ingen som förstått nationalsocialismen som politisk ideologi eller som världsåskådning skulle få för sig att sammankoppla Tobias Weikels tidigare ”engagemang” med nazism. Och det är just därför media och han själv gör det.

Weikel demokrat? Japp!
Efter sitt ”avhopp” har Tobias föreläst i skolor. Enligt uppgifter till Nationellt Motstånd har han under dessa föredrag ljugit om sina egna förehavanden, om andra personers förehavanden och om den nationella miljön i allmänhet. Detta är bevis ett. Han är nu även anmäld för bedrägeri, för att ha försnillat pengar som inte var hans. Låt detta vara bevis två.

Om man lägger ihop bevis ett och två så framträder bilden av en politiskt motiverad demokrat, med andra ord en lögnare och en som likt Marjasin eller någon av de otal andra som försnillat pengar av dem de var satta att tjäna. Weikel kvalificerar sig som demokrat av första graden.

Alla som förstått den moderna demokratin rätt kan med lätthet identifiera Tobias Weikel som en god demokrat. Läsaren kan säkert förstå att vi nationella inte känner oss så värst besvikna över att Tobias Weikel i slutändan valde Exit. Kort sagt, exit Weikel!


  • Publicerad:
    2006-06-16 00:00