Nyheten om att det belgiska populistpartiet Vlaams Blok förbjudits torde intressera alla patrioter världen över. Trots partiets liberala ståndpunkt, och att ”blocket” gjort allt för att visa Den nya världsordningen att de spelar efter de demokratiska spelreglerna, har ockupanterna i Belgien gjort sagan all med Vlaams Blok. Åtminstone för en tid. Sionisterna har trätt in i en ny fas där ”nolltolerans” numera råder mot alla traditionella och nationella fenomen och där aktionen mot Vlaams Blok kommer stå som föredöme för sionisternas underkuvade system i de övriga europeiska länderna.

Demokratin i sin slutfas
Det har tidigare fastslagits i vår tidning och på vår hemsida att demokratin, med dess friheter och rättigheter såsom dess förkämpar beskriver den för oss, är inne i ett övergångsstadium där demokratin har spelat ut sin roll och håller på att avlösas av den värsta sortens diktatur. I Nationellt Motstånd nummer 1 2003 kan vi bland annat läsa följande i Ledaren:

Precis som Oswald Spengler förutsade i sitt verk Västerlandets undergång så befinner sig det demokratiska styrelseskicket i sin slutfas. Den parlamentariska demokratin har för länge sedan passerat sitt zenit. Vi är nu mitt inne i en omvälvningsprocess där demokratin framstår som alltmer absurd allt eftersom den genomgår en serie dödliga förändringar. Detta innebär inte att det politiska systemet som efterträder det demokratiska systemet kommer att vara bättre, tvärtom. Det nya systemet kommer endast vara resultatet av konsolidering av makten i händerna på de folkfientliga krafter som lyckats nå makten just genom vårt demokratiska system – och vara syntesis mellan det värsta av demokrati och det värsta av totalitarism. I klarspråk talar vi om ett välde lett av sionister och stött av multinationella företag, mediekonglomerat, homosexuella, feminister och diverse minoriteter – alla med samma intresse, att rasera det gamla traditionella samhället och för all framtid slå den sista spiken i den ariske ärkefiendes kista.

Troende och icke-troende
Demokrati, om man med begreppet menar friheter och rättigheter, existerar inte längre mer än i vissas förvirrade hönshjärnor. Den moderna demokratin, helt och hållet skapad av sionisterna, var ett användbart verktyg för att med alla dess rättigheter luckra upp våra samhällen för en viss etnisk grupp och möjliggöra ”det fria gränsernas kapital” och ett världsligt Israel. Denna etniska grupp – judarna – som alltid haft ett ont öga till arierna hade aldrig tagit sig in i våra samhällen om det inte vore för demokratin. Idag är arbetet slutfört. Genom ockupationer, hot, lobbying och militära angrepp har demokratin slagit sig fram som det allenarådande systemet där globalism är det enda tänkbara.


Denne herre, Federal Reserves chef Alan Greenspan, är en av dem som ser homogena europeiska folkslag som fiender till det gränslösa kapitalet.

Demokrati har blivit till en religion som alla måste bekänna sig till. Den som inte gör det är att betrakta som kättare och är därmed fredlös. Den fredlöse får ingen tillgång till plattformer för ”demokratiska” rättigheter (som om sionisternas demokrati skulle ha patent på urgamla friheter och rättigheter). Systemet har år efter år arbetat in den demokratiska dogmen i de nya världsmedborgarnas huvuden och att demokrati aldrig får ifrågasättas. Deras främsta vapen har alltid varit massmedia, som till den största delen, av någon anledning, råkar ägas av judar.

Oligarki med demokratisk fasad
Man ska inte förledas av att de sionistiska maktherrarna har en demokratisk fasad, ty det är som sociologen Robert Michels en gång uttryckte det, att – I verkligheten är det alltid, vare sig man har allmän rösträtt eller inte, en oligarki som styr och förmår ge ”folkviljan” det uttryck som fåtalet önskar. Denna oligarki består av sionister; de som eftersträvar ett Världs-Israel och möjliggör detta genom globalisering, det vill säga krossandet av nationalstaterna, samt ”mångkultur” – den antikultur som skall förgöra de underkuvade folkens inhemska rasliga och kulturella band.

Tanken om friheter och rättigheter är sådant som redan vikingarna begagnade för 1000 år sedan. Liksom alla system som är att betrakta som fria valde man ändå att stänga ute vissa från att påverka. Dessa var de hederslösa, de som ville nå profit på folkets bekostnad, de som ville förgöra den nordiska seden och så vidare. Kort sagt: de som inte var patrioter. Idag är det helt tvärtom. Att vara antipatriotisk och antinordisk är en förutsättning för att få tillhöra det demokratiska, kosmopolitiska systemet. I den moderna demokratin har vi allmän rösträtt men en oligarki som styr och en massmedia ”som förmår ge ”folkviljan” det uttryck som fåtalet önskar”.

Situationen i Sverige
I Sverige ser vi redan hur radikala patriotiska organisationer och individer är rättslösa. Att patrioter utesluts av de socialdemokratiska fackföreningarna, utestängs från skolutbildning och annat motiveras alltid med att vi är ”odemokratiska”. Men det finns mer extrema metoder för systemet att använda sig av, något som numera sker allt oftare i landets kommuner. I Karlskrona jublade demokraterna nyligen över att för första gången på tio år är Karlskrona fritt från nazister (något som de berörda ”nazisterna” dock dementerat). Det systemanhängare lyckades med var att utnyttja sina maktpositioner till att göra livet surt för enskilda patrioter. Förutom att kommunalrådet Björn Fries (numera belönad med arbete inom regeringen) och hans kumpan, kommunjuristen Lennart Eriksson har stängt ner hemsidor och utövat påtryckningar för att få Posten att stänga ner nationalsocialisternas postgirokonto har man även brukat metoden politisk förföljelse mot patrioter. Det vill säga samma sorters metoder som samma sorts människor använder som argument för att ge rasfrämmande människor asyl i Sverige. De gör inte ens någon hemlighet av att de strävar efter att nationalisterna ska stå utan arbete, utbildning och till och med lägenhet i Karlskrona. Motiveringen har alltid varit att ”odemokratiska” nationalister inte får ta del av ”demokratins” rättigheter. En sådan rättighet är tydligen att slippa kastas ut på gatan.

Karlskrona är dock inte det enda exemplet på där systemet utövar politisk förföljelse mot kättare och kommer definitivt inte bli det sista. I en kommun där Nationell Ungdom nu tar alltmer mark har man redan försäkrat att ”Karlskronamodellen” är något man ska till sig för att bekämpa dissidenterna. Det demokratiska hyckleriet blir alltmer uppenbart för många.

Patriotism förbjuds i Belgien
Partiet Vlaams Blok hade gjort allt i sin makt för att klara sig undan förbud. Partiet, som var liberalt, är så främmande för nationella i Norden att det överhuvudtaget inte ens bör benämnas som nationellt. Ändå förbjuds partiet. Vlaams Blok hade som medveten strategi tagit in främlingar i partiet, man hade översatt sitt partiprogram till hebreiska osv., endast för att blidka de sionistiska oligarkerna.

Orsaken till att Vlaams Blok förbjuds är inte för att de velat ”störta systemet”, ”krossa demokratin” eller något sådant. Vlaams Blok förbjuds för att de ansetts vilja sätta sitt eget folk i första rummet. Detta kallas för ”rasism” och sådana tankar håller på att förbjudas av det världsliga sionistväldet i alla ockuperade länder.

Försök till förbud i Sverige
Vad innebär förbudet för oss? Givetvis kan man inte tolka förbudet i Belgien som annat än att det var en signal till alla oss nationalister i Europa. När man förbjuder ett sådant liberalt parti som Vlaams Blok signalerar det till andra nationalister att bli ännu mer liberala. Att bli ännu mer ”förnuftiga” och att spela efter demokratins alla regler. I Sverige har demokratins riktlinjer för vad som är tillåtet eller ej ännu inte passerat den gräns som man nu kan se i Belgien. Ändock har man redan försökt förbjuda de radikala organisationerna i Sverige. Genom förevändningen att Svenska motståndsrörelsen och Nationalsocialistisk Front skulle bedriva ”olovlig kårverksamhet” försökte systemet för ett år sedan förbjuda oss. Det fanns företrädare för det politiska systemet som i den efterföljande ”debatten” ville klassa oss som ”terrorister” – och därmed kunna bekämpa oss som terrorister. Den gången förlorade systemet och Svenska motståndsrörelsen har sedan dess ingalunda kompromissat med vårt budskap. Det kommer vi inte göra heller. Omvärlden ska nås utav budskapet att nordmännen inte låter sig kuvas av någon främmande makt!


  • Publicerad:
    2004-11-10 00:00