POLITIK. I takt med att befolkningen i den demokratiska världen blir allt mer medveten om hur korrupt och folkfientligt detta system egentligen är, ju tydligare blir alla paradoxer i detta demokratiska system. Att just demokratin med alla dess irrläror och dubbla måttstockar besitter en uppsjö av paradoxer i sitt märkliga system för rättvisa och jämlikhet har nog inte undgått många.

paradox

Då det kommer till motsägelser och paradoxer är nog Nordfronts läsare de som ser dessa motsägelsefulla och skenheliga regler och lagar tydligast. Men bara för att vi är väl medvetna om det ruttna system vi lever under kan vi inte luta oss tillbaks.

Jag har här knåpat ihop en lista över de fem paradoxerna jag tycker är mest uppenbara för att vi inte ska tappa fokus. Det finns massvis med andra paradoxer utöver de fem jag presenterar här men jag har valt fem som själva demokratin vilar på och vilka tydligt belyser det absurda i hur medborgarna behandlas utifrån de vanliga myterna om rättvisa och jämlikhet som vi är vana att tvångsmatas med.

5. Flyktingskydd. Landet Sverige är som bekant en generös fristad för flyktingar som flyr från alla tänkbara typer av förtryck, lidande och misär. Vi får ofta höra hur människor förföljs för sin tro, sina politiska åsikter eller att de riskerar dödsstraff i sina hemländer. Just brottslingar som flyr från en stundande avrättning för något avskyvärt brott och finner en fristad i ett annat land är i sig något av en paradox. Nu är inte detta något som sker i någon större utsträckning men det har likafullt hänt vid en mängd tillfällen. Men den verkliga paradoxen uppstår då dessa kriminella element begår nya brott i Sverige men inte kan utvisas på grund av straffet för brottet de flyr ifrån.

Strategy, Execution, and Success Intersection Sign on White Background

Hur ofta denna paradox uppstår vill man inte ens tänka på. En utländsk mördare flyr från sitt straff som innebär avrättning i något annat land och söker asyl i Sverige. Men denne blodtörstige individ kan inte hålla sig utan mördar någon i Sverige under sin pågående asylprocess. De svenska myndigheterna anser sig inte kunna utvisa nämnda mördare på grund av dödsstraffet han flyr från.

Här kan det tilläggas som en bonusparadox att om en svensk begår något brott utomlands kräver svenska myndigheter tvärtom att han ska utlämnas för att kunna straffas för brottet i Sverige och därmed ofta slippa ett hårdare straff.

4. Särbehandling. Raser är som bekant bara en social konstruktion i den demokratiska världen. Det finns inget alls som skiljer oss åt mer än färgen på vår hud. Befolkningen som lever just på vår del av jorden, svenskarna, finns inte utan vi är alla lyckliga världsmedborgare.

Vi är alla människor med samma värde men det är ändå fruktansvärt viktigt att andra folk och rasers intressen tillgodoses när de bor här. Sverige kan vara det land i världen som huserar flest intressegrupper för just olika folkgrupper och raser. Vad sägs om Afrosvenskarnas riksförbund? Svenska samernas riksförbund? Kurdiska riksförbundet? Resande romers riksförening? Ja, det finns över 400 olika utländska intresseorganisationer just i Sverige som arbetar aktivt för just deras speciella folk, land eller ras.

fcfp_stor

Som grädde på det paradoxala moset har vi snabbmatskedjan Max som stoltserat med att de minsann bara anställer utomeuropéer och Skellefteå kommun slår sig för bröstet och betalar körkort till kommunens ungdomar, så länge de inte är födda i Sverige det vill säga. Vi får ibland höra att olika idrottslag och andra fritidsföreningar som till exempel sångkörer är för vita och att det måste kvoteras in fler socialt konstruerade folkgrupper. Sen har vi skolan, bostadsmarknaden och arbetsmarknaden som inkvoterar och belönar speciellt jämlika folkgrupper med diverse förmåner i form av bostäder, utbildningar, specialanställningar och bidrag.

3. Likhet inför lagen. Paradoxalt nog rasar denna mänskliga rättighet som FN deklarerade år 1948 som ett litet skört och bräckligt korthus om man läser den svenska brottsbalken kap 29. Där står det att läsa att om motivet varit att kränka något person, folkgrupp eller annan grupp på grund av de vanliga sakerna som ras, religion och så vidare så ska straffskärpning tillämpas.

CDM_penciljail-optimized

För att belysa denna uppenbara paradox kan vi ställa Expressens ledarskribent Cecilia Hagen som uppmanade till utrotning av nationella, mot Nordfronts artikel om Adolf Hitler på dennes födelsedag. Här hyllas och prisas den förstnämnda skribenten medan den andra demoniseras och fängslas. Här har alltså rent av en tanke blivit ett brott och nu kan man vrida på lagen och välja hur den ska tolkas precis hur man vill. För att bevisa detta för hela världen så firade man den så kallade tryckfrihetslagens 250 årsdag med att döma en medborgare paradoxalt nog för en sådan lagstadgad rättighet dagen till ära.

2. Åsiktsregistrering. I Sverige är åsiktsregistrering olagligt för myndigheter sedan grundlagsreformen 1969. SÄPO däremot påstås ha fört just sådana register ända fram till 1998 och Sverige dömdes så sent som 2006 i EU-domstolen i ett fall rörande brott mot de mänskliga rättigheterna genom att åsiktsregistrera medborgare.

Själva syftet med att registrera just politiska åsikter är inget annat än att stigmatisera, förtrycka och i slutändan förbjuda vissa åsikter och idéer. När den regimtrogna median vill peka på hemska länder som förtrycker sin befolkning tar de ofta upp åsiktsregistrering och att människor straffas för sina politiska ståndpunkter och tankar.

Men i en fri och lycklig demokrati som Sverige har regimen lyckats hitta ett fiffigt kryphål i det rättsliga skyddet av våra rättigheter. Här ger man media, olika politiska grupper, nätverk och stiftelser i samhället helt fria tyglar att förfölja, kartlägga och offentliggöra människor på grund av deras samhällskritiska och politiskt avvikande åsikter.

Researchgruppen, Expo och AFA är några sådana grupper. Denna oheliga treenighet gör ständiga övertramp på de mänskliga rättigheterna i demokratins namn. Fast de kallar givetvis inte sitt arbete för åsiktsregistrering. Researchgruppen kallar det istället för en journalistisk granskning och EXPO säger att de granskar, forskar och rapporterar. AFA kallar sitt ljusskygga arbete för avslöjanden och utlyser tävlingar för att få hjälp från allmänheten i sin jakt på oliktänkande. AFA går längst med sina demokratiska paradoxer då de dessutom offentliggör sitt åsiktsregister och hänger ut en stor mängd svenska medborgare på sin hemsida. De uppmanar till och med sidans besökare att göra livet ännu surare för medborgarna i deras register som besitter åsikter vilka skiljer sig från de lömska hjärnorna bakom hela upplägget med AFA.

hidden photographing

Men paradoxen med den olagliga åsiktsregistreringen slutar inte här. Tillsammans med en stor mängd olika medier som dagstidningar, både lokala och landsomfattande, används dessutom dessa åsiktsregister och efterforskningar om människors tankar i mediala uthängningar och offentliggöranden av oskyldiga människor i sann demokratisk anda. Denna smutsiga verksamhet pågår helt öppet och obekymrat och dessa grupper åtnjuter dessutom finansiell uppbackning av såväl skattebetalarna som en mängd olika fackföreningar. För att inte nämna alla andra suspekta individer som anser att åsiktsregistrering ligger i demokratins natur och pumpar in pengar i dessa vidriga underrättelsetjänster.

Fräckheten i allt detta fick till och med ett pris år 2014 då medlemmar ur Researchgruppen och ”journalister” vid tidningen Expressen tilldelades guldspaden, ”Sveriges finaste pris för grävande journalistik”, för sitt arbete med att hänga ut oliktänkande. Det återstår att se om fler priser för det paradoxala demokratiska arbetet kommer att delas ut i framtiden.

1. Anti-demokrati. Demokratins värsta fiende är de så kallade odemokratiska krafterna som vill förbjuda yttrandefrihet, mötesfrihet och ta bort rättigheter för vissa grupper i samhället. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter från 1948 är väldigt tydlig i detta avseende då det står klart och tydligt vad som gäller i artikel 2. Här slås det fast att alla ska besitta samma fri- och rättigheter oavsett det vanliga gällande, ras, religion och så vidare. Men det står även klart och tydligt att åtskillnader i dessa rättigheter aldrig får göras utifrån den politiska status som råder i ett system. Detta ska gälla vare sig landets politiska status är demokratisk eller inte. Så även om Sverige snarare är en demokratur eller rent av en diktatur så ska dessa mänskliga rättigheter ändå gälla.

Här blir det lite knepigt då vår nuvarande demokrati och dess försvarare paradoxalt nog vill göra just detta för att skydda och värna om deras variant av demokrati. I Sverige har vi lagar som förbjuder att vissa åsikter yttras och i ett flertal europeiska länder är olika politiska grupper rent av förbjudna.

brain-lock-mike-agliolo

Just i Sverige pågår ett mer eller mindre öppet krig mot den fria tanken och det fria ordet. Media och TV jobbar hårt för att stigmatisera och svartmåla samhällskritiska individer. TV3 hade med Robert Aschberg i spetsen ett program på bästa sändningstid som gick ut på att journalister gjorde hembesök hos så kallade näthatare. En annan aktör är Juridikfronten som jobbar intensivt för att våra rättigheter ska inskränkas med sitt idoga arbete att ständigt vrida och vända på allt som görs och sägs av nationella med syftet att skapa åsiktsbrottslingar. På deras hemsida kan man skvallra och ange medborgare så de flitiga demokratikämparna i Juridikfronten kan hjälpa till i kampen mot det fria ordet.

Sen har vi alla svenska fackförbund, fritidsföreningar och annat som utesluter medlemmar som uttrycker eller besitter farliga och felaktiga åsikter. Frågan är bara hur länge vi kommer tillåtas att ha egna tankar om alla dessa demokratiska paradoxer…


  • Publicerad:
    2017-01-28 00:50