ANALYS. Norran och Västerbottens-Kuriren talar om ”demokratin” men tror inte själva på den.

Under gårdagen inledde Norran och Västerbottens-Kuriren sin uthängning av svenskar som gör motstånd mot massinvandringen. I denna har de nyliberala tidningarna brutit mot en rad pressetiska regler, och kanske även lagar.

Bland annat har man hotat en journalist från den konkurrerande tidningen Nordfront, tillika medlem i Motståndsrörelsen, att om han inte gör som de nyliberala tidningarna vill så blir han uthängd. Om du kartlägger och anger dina kamrater så har du vårt beskydd, men om du inte gör det så kommer vi uppvigla mot dig, löd budskapet till Simon Holmqvist, som dock inte lät sig skämmas till tystnad. Hoten är emellertid allvarliga och visar att de nyliberala tidningarna är mycket väl medvetna om den makt som media har när det kommer till att avhumanisera medborgare.

Simon Holmqvist utsattes för utpressningsförsök av Norran och Västerbottens-Kuriren.

Simon Holmqvist utsattes för utpressningsförsök av Norran och Västerbottens-Kuriren.

Uthängningen saknar allmänintresse och är helt och hållet politiskt motiverat. En majoritet av de uthängda är odömda och har inte gjort mer än att de är medlemmar i en politisk – och helt laglig organisation. Att de satt upp en banderoll vid ett tillfälle, delat flygblad en gång, betalat sin medlemsavgift och liknande har varit skäl nog att hänga ut dem man namn och bild som en fara för samhället.

Norran och VK utmålar även Motståndsrörelsens medlemmar som kriminella fast att de inte är dömda för brott. Bland annat ljuger de för sina läsare om att Robin Boström, den medlem i Motståndsrörelsen som verbalt konfronterade tre personer som suttit anhållna för en gruppvåldtäkt på Gotland, har begått en brottslig handling.

– Han hyllas som en hjälte och tilldelas ett civilkuragepris på 3 000 kronor. Försök till misshandel belönas med andra ord, skriver Jenny Petersson, Stefan Åberg, Anna Wikner, Sven Björkland, Christoffer Åhlund, Markus Isacsson och Patrick Krainer.

Här är de nyliberala journalisterna som hänger ut politiskt oliktänkande.

Här är de nyliberala journalisterna som avhumaniserar politiskt oliktänkande i syfte att skrämma dem till tystnad. Foto: skärmbild norran.se.

Förutom dessa sju reportrar har de båda liberala tidningarnas chefredaktörer Ingvar Näslund och Marcus Melinder legat bakom drevet. De har i en gemensam artikel försökt motivera den absurda uthängningen och förklara varför de så uppenbart bryter mot pressetiska regler. Deras motiveringar visar att hyckleri och bristande demokratisyn genomsyrar redaktionerna.

Redaktöktörerna bakom uthängningen.

Redaktöktörerna bakom uthängningen. Foto: Skärmbild vk.se

Absurda motiveringar
Två huvudmotiveringar anförs i artikeln till varför uthängningen är rätt:

1. Nationalsocialismen är ”världshistoriens värsta våldsideologi”.

2. Motståndsrörelsen vill ”avskaffa demokratin”.

Svar:

1. Norran/VK skriver:

Svenska medier är normalt sett försiktiga med den här typen av namnpubliceringar. Men i det här fallet, när det gäller världshistoriens värsta våldsideologi, har vi resonerat annorlunda.

Menar Näslund och Melinder på riktigt att svenskar av idag ska hängas ut på grund av händelser, påstådda eller faktiska sådana, som skett i ett annat land för över 70 år sedan? Om detta är ett huvudargument för att hänga ut svenskar idag borde det bättre definieras. Exempelvis: Vad är egentligen en ”våldsideologi”? Vad är det för våld som åsyftas? Är detta våld något som de uthängda ställer sig bakom?

Den värsta ”våldsideologin” – om kriteriet för att vara en sådan är den omfattning av våld som skett i dess namn – torde annars vara kommunismen. Men vänsterextremister vill de nyliberala redaktörerna inte hänga ut. De står på samma sida inom åsiktskorridoren.

Annars utgör liberal demokrati och nyliberalism ideologier och strömningar som i betydligt högre grad än alla andra ideologier utövat våld mot oliktänkande sedan 1945. Dess främsta förkämpe, USA, utgör allt som de nyliberala och USA-vänliga redaktörerna på Norran/VK anklagar det nationalsocialistiska Tyskland för: Imperialism, strävan efter världsherravälde, krig mot fredliga stater, oändliga massakrer av civila.

if-you-dont-come-to-democracy

USA:s illdåd är för många för att räkna upp här men de utförs alla i demokratins namn. Enligt Madeleine Albright var en halv miljon döda irakiska barn ett pris värt att betala för att med brutalt våld införa ”demokrati” i Irak. I Libyen förstörde och plundrade USA ett helt land och i Syrien har man understött terrorister vilket lett till mänskligt lidande och hundratusentals döda för att ta några exempel. Miljontals människor har fått sätta livet till för den blodsdrypande våldsideologi som Ingvar Näslund och Marcus Melinder bekänner sig till.

De blodiga krig som demokratin utkämpar, där civila dödas och länder bombas sönder och samman eftersom de inte är ”demokratiska”, sker idag, inte för 70 år sedan, och både Näslund och Melinder har tagit ställning för dem.

2. Norran/VK skriver:

Nazisternas aktivitet ökar och nu satsar de även på den parlamentariska vägen för att bredda sin verksamhet. Genom att använda sig av demokratin vill man alltså avskaffa densamma.

Nazism är inget man kan förhålla sig neutral inför. Det finns ingen gyllene medelväg mellan demokrati och diktatur.

Därför gör VK och Norran gemensam sak för att avslöja de nazister i vårt närområde som aktivt jobbar för att störta demokratin.

Notera att redaktörerna här inte (e.g. inte vågar) definiera demokrati med det sedvanliga ”allas lika värde”, mångkultur och behovet av massinvandringen. Detta är vi till 100 procent emot. Snarare talas det om det demokratiska statsskicket i sig och där är vi emot några saker men vill utveckla annat. Att vi vill ”störta demokratin” är en alldeles för enkel beskrivning, och allvarlig med tanke på att den används som ett argument för att uppvigla mot politiskt oliktänkande.

Parlamentarismen är det som utgör demokratin enligt de båda redaktörerna. Här finns det tydligen inget att diskutera: antingen är du för parlamentarism eller så ska du hängas ut.

Folkstyre, vilket demokrati handlar om åtminstone på pappret, är dock så mycket mer än partiväsen med en massa korrupta partipolitiker som värnar sina egna intressen före folkets gemensamma sådana.

Nordiska motståndsrörelsens syn på folkstyre, som redovisas i partiprogrammet Vår väg, handlar om att införa en stark stat med utpräglat folkstyre där staten utgör folket och folket är staten. Bland annat kommer folket ha mer inflytande lokalt och det kommer att införas ett system liknande den schweiziska direktdemokratin med beslutande folkomröstningar. Rättsstaten kommer att stärkas och föreningar och kooperativ kommer att kunna äga mer media, till skillnad från idag där massmedia är monopoliserat av folkfientliga och destruktiva krafter. Med andra ord vill Nordiska motståndsrörelsen ha varken en demokrati (i nyliberal bemärkelse) eller diktatur. De båda redaktörernas påståenden är falska.

Yttrandefrihet i demokraturen
Om tidningarnas första punkt handlade om dåtid så handlar den senare om framtid. Den mer relevanta realtiden verkar redaktörerna inte vilja diskutera, för där är det de som besitter makt och är de som snarare borde krävas på ansvar.

Det visar sig att Melinder vill ställa demokrati på undantag under vissa situationer. Han är emot yttrandefrihet när ”fel” människor vill debattera. Bland annat menar han att ”det gick fel” när Nya tider fick debattera i SVT:s Aktuellt eftersom det bara är demokrater som får debattera med demokrater – medan Nya tider är ”extremister”.

Ett exempel på när det gick fel är Aktuellts ”debatt” med högerextrema Nya Tiders chefredaktör Vavra Súk förra veckan, där en extremist ställdes mot en demokrat som om de vore två likvärdiga sidor av samma mynt.

En debatt får enligt Melinder endast äga rum när en ”demokrat” och en ”extremist” inte ses som likvärdiga debattörer, vilket måste tolkas som att debatten ska riggas så att ”extremisten” karaktärmördas innan debatten kan äga rum. Detta var Peter Wolodarskis krav när ”det gick fel” i Aktuellt.

Vidare: Är det inte själva demokratins kärna att alla åsikter ska kunna stötas och blötas? Åtminstone talar regeringsformens första meningar, ”Statsskickets grunder”, för detta:

All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.

Vill Melinder avskaffa och störta demokratin? Det ser onekligen ut så.

Den egentliga orsaken
Uthängningen i Norran och Västerbottens-Kuriren har inget som helst allmänintresse. Människor brännmärks och uppviglas mot på grund av de har andra åsikter än de nyliberala tidningarna. Tidningarna använder extremt auktoritära metoder för att bestraffa dissidenter. Deras egna blodsdrypande våldsideologi projiceras på andra och de talar vackert om sin ”demokrati” men är själva anhängare av en demokratur, en skendemokrati som är värre än både demokrati och diktatur.

Demokratifrågor till trots har drevet inget annat syfte än att demonisera systemkritiker och uppvigla mot dem. Man vill att de ska förlora sina arbeten, stigmatiseras och till sist kapitulera. Man utpressar och hotar, hänger ut, sprider lögner och avhumaniserar. I alla avseenden brister de i sitt journalistiska ansvar och beter sig vidrigt.

Det här är inte människor som tror på något och gör fel av idealistiska orsaker utan sådana som skor sig själva och maskerar det som något fint och idealistiskt. Det är ett maktspel. De två redaktörerna och sju reportrarna är en del av systemet och slår hänsynlöst ner på dem som hotar deras maktposition. I grunden handlar det om att peka ut en fiende och få människor att agera mot denna så att dessa glömmer vilka som egentligen är extremister.

Hur många låter sig luras…längre?

Om demokratur

Demokratur är ett totalitärt system som utger sig för att vara en demokrati, men som i praktiken är en skendemokrati där åsiktsförtryck råder.

En demokratur behöver ingen envåldshärskare men däremot en maktelit där de sammansvurna gynnar varandra och en åsiktskorridor för resten av befolkningen. De som rör sig inom denna snäva åsiktskorridor är ”demokrater” medan de andra är ”extremister” som hotar att störta den (icke-existerande) demokratin.

Samtliga västdemokratier är, med sina åsiktslagar och makten koncentrerad kring en folkfientlig media som stryper all fri debatt, i själva verket demokraturer. Sverige mer än många andra västländer.

Wilhelm Moberg definierade begreppet 1965:

”I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps. Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur.”


  • Publicerad:
    2016-10-27 23:00