VETENSKAP. En polsk undersökning visar att 90 procent av deltagarna lyder den auktoritära personen som uppmanar dem att ge en person strömstötar för att personen gör fel.

Enligt SVT har en undersökning gjorts för att verifiera ett gammalt test som skapades efter andra världskriget i ett försök att förstå varför människor accepterar ordrar som tvingar dem att utföra hemska handlingar.

Testet gick ut på att försökspersonen skulle läsa upp en text. En person simulerar sedan att han läser texten fel och straffas därför genom att försökspersonen aktivt slår till en brytare som skall föreställa att den simulerade personen får ström i sig. Det finns 10 falska omkopplare med spänning mellan 15 till 150 volt. När personen slår till brytaren skådespelar personen och skriker ut i smärta. Hur högt är beroende på vilken nivå försökspersonen är på.

Cirka 90 procent går hela vägen efter att de uppmanas av en annan person att bestraffa personen för att ha svarat fel.

– Vi hade runt 220 deltagare. Cirka 90 procent av dem fortsatte till den tionde omkopplaren (150 volt), säger psykologen Tomasz Grzyb, som är en av forskarna bakom testet.

Forskarna anser att de har bevis för att en majoritet av människor har förmågan att utföra våldsamma handlingar.

– Det handlar inte om vår personlighet. Det handlar om situationen. Av någon anledning, till följd av vår inneboende natur, kan vi göra andra illa, säger Tomasz Grzyb i Vetenskapens värld.


  • Publicerad:
    2020-10-20 20:00