MILITÄRT. Argentinas judiska församling hedrar landets första kvinnliga ubåtslöjtnant, en judinna, som omkom i en ubåtsolycka i november.

Foto: Eliana María Krawczyk (CC BY 4.0)

Den judiska församlingen i Buenos Aires hedrade den 35-åriga judinnan Eliana María Krawczyk på internationella kvinnodagen, rapporterar JTA, Argentina.

Krawczyk befann sig på ubåten ARA San Juan som försvann från radarn 15 november 2017, kort efter att kaptenen hade rapporterat ett elektriskt fel. Vatten hade kommit in ombord via kanaler som ska förbättra luften och ubåtens batterier. Detta orsakade kortslutning som ledde till brand och elektriska skador.

Ubåten var på uppdrag att bekämpa olagligt fiske nära Patagonien, i landets södra delar. Regeringar från stora delar av världen och Nato skickade fartyg för att söka efter ubåten. Flygplan och ubåtar understödde med logistiska uppgifter och informationsutbyte under sökandet. När ubåten försvann från radarn hade den tio dagars förråd av andningsluft ombord. Den sista november blåstes sökandet efter ubåten av.

Ungefär 500 gäster deltog vid den tilldragelsen på ett hotell i Buenos Aires då Krawczyk hyllades efter de hade fått lyssna på berättelser om kvinnors strävanden och framgångar inom politik och företagande i Argentina. Den judiska paraplyorganisationen i Argentina, DAIA, organiserade hyllningen. Även företrädare från den argentinska regeringen närvarade.

— Varje kvinnas värde är långt högre än de finaste av ädelstenar. Eliana Krawczyk är vår ädelsten från havet, sade rabbi Alejandro Avruj i en tvetydig formulering till de närvarande medan en av Krawczyks vänner tog emot hedersbetygelsen från DAIA:s ledare Ariel Cohen Sabban.

Krawczyk gick med i flottan 2004. 2012 avlade hon examen som Sydamerikas första kvinnliga ubåtsofficerare. Hon var tredje i rang på den saknade ubåten. En vecka efter att ubåten försvann höll judiska institutioner bönemöten för Krawczyk.

Ombord på ARA San Juan fanns 43 besättningsmän till, men de var inte judar. De verkar vara mindre viktiga enligt DAIA och den argentinska regeringen.

Källor:
Argentina’s Jewish community honors country’s first female submarine officer, who remains missing at sea
ARA San Juan: Argentina calls off rescue mission for 44 missing submariners but continues search for lost vessel


  • Publicerad:
    2018-03-13 13:50