SIONISM. Chuck Baldwin skriver här om hur den israeliska lobbyn kopplat ett hårt strypgrepp över den amerikanska politiken.

Medlemmar av ”right” och ”alt-right” älskar att använda begrepp som ”etablissemanget”, ”den djupa staten”, ”globalister” etc. för att beskriva politiska fiender. Och visst, jag använder också dessa begrepp. För att fatta mig kort, betecknar jag dem helt enkelt för ”härskarklassen”.

Däremot är det sällan som konservativa identifierar de som verkligen utgör den härskande klassen. Typiskt när dessa beteckningar används, attackerar de konservativa personer som Barack Obama, Hillary Clinton och andra liberaldemokrater i allmänhet.

Det är förvisso tveklöst sant att många liberaldemokrater är den härskande klassens marionetter, men så är också många konservativa republikaner. Den härskande klassen har monopoliserat kontrollen av filosofi, prioriteringar och politik hos de båda stora partierna i Washington D.C.

Den härskande klassen har bemästrat vänster-höger paradigmen till perfektion. Hela den politiska debatten i USA är fokuserad runt vänster-höger paradigmen. Om du är republikan, är demokrater fienden; om du är demokrat, är republikaner fiender. Hela den politiska världen kretsar runt denna uppfattning.

Det hela är ett skådespel, en fasad, ett trick.

Hur det hela fungerar: När den härskande klassen vill fokusera på att bygga en socialistisk välfärdsstat, att lösa upp de kulturella och religiösa normerna och att införa striktare vapenlagar, ser den till att liberaldemokrater hamnar vid makten. När den vill fokusera på att bygga en krigsstat och skapa utländska fiender för att utvidga ”kriget mot terrorn” och den globala övervakningsstaten, ser den till att konservativa republikaner får bestämma.

Och när det gäller att göra det bekvämt för internationella bankirer (m.a.o. skapa och öka den skuldbaserade ekonomin), spelar både republikaner och demokrater gladeligen med. Den enda skillnaden i den ekonomiska politiken hos konservativa och liberaler i Washington är att liberalerna vill ha skatter att spendera medan konservativa vill låna och spendera. Båda dessa grupper vill spendera. Inget av dessa partier bryr sig ett skvatt om en sund penningpolitik och finansiellt ansvar. Det är därför det inte spelar någon roll vem som är president (inklusive Donald Trump) eller vilket parti som kontrollerar kongressen (inklusive Republikanerna). Amerikas statsskuld och underskott fortsätter spiralen uppåt.

Detta förklarar också varför samma skurkar, oavsett vem som är president (inklusive Donald Trump), hamnar i presidentens regering och administration. Donald Trumps administration ser ut som Barack Obamas. Obamas administration såg ut som G. W. Bushs. Bushs såg ut som Bill Clintons, ad infinitum, ad nauseam.

Presidenten utser inte sin regering och administration, den härskande klassen gör det.

Medlemmar, tidigare medlemmar och vänner till förbrytarnas, tjuvarnas och skurkarnas sammanslutningar kända under namnen the Council on Foreign Relations (CFR), Trilateral Commission (TC) and Bilderberggruppen översållar varje presidents regering oavsett politiskt parti. Donald Trump håller på att överträffa både G.W. Bush och Barack Obama när det gäller CFR utnämningar, en milstolpe som han tveklöst kommer att passera om han blir omvald till en andra mandatperiod.

Men elefanten i Washington D.C:s bakre rum är den israeliska lobbyn. I det stora hela kan man säga att Israel och den härskande klassen är en och samma sak.

Philip Giraldi skriver skarpsinnigt:

Och sedan har vi problemet med själva kongressen, vilken är precis den institution som mest har korrumperats av Israel och judiskt kapital. För nästan 30 år sedan, beskrev den amerikanska politikern Pat Buchanan kongressen som ”israeliskt ockuperat territorium”. Med resultatet att han mycket ondskefullt attackerades av ”mainstream media” och den politiska ledningen av båda partierna, vilket klart visar bortom allt tvivel att han hade rätt i sin observation. Idag är den israeliska lobbyn i USA betydligt starkare än 1990, så stark att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu inför sina väljare faktiskt skryter om att han bestämmer USA:s politik.

Var och en i Washington vet mycket väl men kommer aldrig att erkänna att Israel har djupt korrumperat USA:s regering och dess folkvalda på alla nivåer. Men (kongressledamoten) Adam Schiff nämnde inte Israel, inte heller uttryckte han oro för Israels osmakliga inblandning när det gäller Trumps tidigare säkerhetsrådgivare general Michael Flynn och Jared Kushner som aldrig undersöktes noggrant eller togs upp i den slutliga Mueller rapporten. Man kan anta att det var ett medvetet beslutet av en del av personerna vid makten för att undvika att Israel förödmjukas. En av dessa personer var säkert Schiff.

Schiff, som är judisk, berättar gärna för åhörarskaror om sin kärlek till Israel, ibland klagar han över att Israel behandlas orättvist. Det kan antagas, att om det är någon i regeringen som är partisk till fördel för en utländsk makt så är det Schiff, och denna utländska makt är inte Ryssland utan Israel.

Tyvärr är inte Schiff den enda. Kanske borde han och ett antal andra kongressledamöter låta registrera sig enligt ”Foreign Agents Registration Act of 1938”, som lagen kräver. Kongressledamöter avsätts inte när de arbetar för att ge en utländsk nation fördelar, de anser ofta att de inte har att följa de lagar som de själva stiftar. I maj, skickades ett brev till Vita Huset med 400 (utav 435) kongressledamöters underskrifter, för att enkom uttrycka Amerikas juridiska solidaritet med Israel och för att ge landet grönt ljus att göra vad det vill med sina grannar. Brevet framför ett par tvivelaktiga amerikanska intressen rörande Syrien, men det nämner Israel 13 gånger.

Och låt oss inte glömma att det finns mer än 100 högt rankade medlemmar av USA:s regering (som vi vet om) som är utländska medborgare. Och gissa vilket land? Precis, Israel. USA:s regeringen är späckad med personer med amerikanskt-israeliskt dubbelt medborgarskap.

Den tidigare kongresskvinnan Cynthia McKinney har flera gånger berättat om sina erfarenheter i Washington. Här en del av hennes vittnesmål som publicerats i The Atlantic:

— Press TV: Låt oss tala om alla de rapporter som beskriver inflytandet av den israeliska lobbyn, AIPAC på USA:s politik i allmänhet. Upplevde du någonting i denna maktsfär som man skulle kunna kalla inblandning av AIPAC i amerikansk politik?

— McKinney: Varje kongresskandidat på den tiden hade avgivit ett löfte. De gavs en löftesskrift att skriva under och jag var ny i sammanhanget och löftesskriften omfattande Jerusalem som huvudstad, Israels militära överhöghet…

— Press TV: Amerikanska kongressledamöter var tvungen att skriva under denna löftesskrift?

— McKinney: Ja, du skriver under löftesskriften. Om du inte skriver under löftesskriften, får du inga pengar…

— Press TV: Jag vill bara gå in lite mer på denna löftesskrift. Så detta är något som i grunden är obligatoriskt, som varje kongressledamot har att skriva under, att Jerusalem som du sade är Israels huvudstad och vad mer?

— McKinney: Du förbinder dig att rösta för att understödja Israels militära överhöghet, att det ekonomiska stöd Israel vill ha – att du kommer att rösta för att det ges.

— Press TV: …de är förväntade att representera USA:s folk inte ett främmande land och samtidigt måste de utlova solidaritet med ett främmande land? Och ingen ifrågasätter detta?

— McKinney: Det var det jag blev tillfrågad att göra och jag gjorde detta publikt.

Cynthia berättade detta och mycket mer till mig personligen. Det räcker att sammanfatta det så att den övervägande majoriteten av kongressledmöterna på Capitol Hill ur båda partierna har sålt sina kongressröster och sin lojalitet till staten Israel.

Sedan åratal, har Israels premiärminister Benjamin Netanyahu (korrupt politiker och massmördare) både privat och offentligt skrutit om att Israel kontrollerar USA. Här en privat inspelad video i vilken Netanyahu skryter om Israels inflytande över USA. Notera hur han hånar det amerikanska folket för att vara så lättroget.

Bara för ett par dagar sedan, prålade Netanyahu igen med Israels kontroll av Washinghton D.C. och många av USA:s delstater.

Israels ”vaktmästare” premiärminister Benjamin Netanyahu, som är misstänkt för korruption och som snart kommer att gå till val, skröt nyligen om att ministeriet av strategiska affärer har lyckats underminera konstitutionens första tillägg om yttrandefrihet i USA genom att påverka delstatsparlamenten att stifta lagar som förbjuder en bojkott av Israel.

Gilad Erdan är ministeriet av strategiska affärers ordförande, som har lett försöket att underminera den amerikanska författningen och göra det illegalt att kritisera Israel i USA. Denna strävan är förmodligen understödd av Mossad, den israeliska underrättelsetjänsten. Mossad spionerar intensivt på Washington D.C and kan besitta komprometterande material över amerikanska politiker.

”The American Israel Public Affairs Committee” eller AIPAC är den huvudsakliga organisationen för denna typ av framstötar för israelisk politik i USA och den har aldrig varit tvungen att registrera sig som ett organ av en främmande stat, vilket amerikansk lagar kräver.

Den 12 februari 2020, skröt Bibi:

Det var inte för inte att den amerikanska administrationen har tagit dessa steg tillsammans med oss. På senare år, har vi understött lagar i de flesta av USA:s delstater, som fastskriver ett kraftfullt handlande mot den som försöker bojkotta Israel.

För att bekräfta Israels underminerande av USA:s regeringar, stämmer journalisten Abby Martin delstaten Georgia för att de kräver av henne att skriva under ett anti-BDS manifest innan hon tilläts att tala vid en universitetsförsamling i den delstaten. Tänk er, en amerikansk delstat som kräver att en amerikansk journalist, de facto svär lojalitet med ett ett annat land som förutsättning för att få tala vid ett amerikanskt universitet!

Just nyligen, delstaten South Dakota blev den tjugoåttonde staten att stifta en anti-BDS lag.

I Texas, guvernör Greg Abbott var nyligen inbjuden till Israel för att ta emot ”Friends of Zion”-priset (samma pris har också givits till Donald Trump och G.W. Bush). I sitt tacktal sade Abbott, ”Den som är en fiende till Israel är en fiende till Texas”.

Jag trodde att guvernörens ed innefattande lojalitet till USA, INTE till ett främmande land. När egentligen svor Greg Abbott trohet till Israel? Och vad har han i tankarna för medborgarna av Texas (”fiender”) som gör bruk av sin konstitutionella rätt add delta i BDS-rörelsen mot Israel? Böter? Fängelse? Tortyr? Död?

När vi talar om Texas, Houstons förort Dickinson vägrade 2017 nödhjälp till ortens invånare som drabbats av orkanen Harvey om de inte skrev på en anti-BDS deklaration.

Formuläret har ett avsnitt med titeln ”förbindelse att inte bojkotta Israel”. Det lyder: ”Genom undertecknadet av överenskommelsen nedan, förbinder sig ansökaren att: (1) inte bojkotta Israel; och (2) inte bojkotta Israel under tiden av detta fördrag”.

Säg mig, vad har utlovandet av lojalitet med ett annat land att göra med en amerikansk medborgare som erhåller nödhjälp av en amerikansk stad?

Varför är inte detta förräderi? Varför begår inte alla de av Israel köpta amerikanska politikerna förräderi?

Jag slår vad om att de flesta amerikaner är helt omedvetna (eftersom de sionist kontrollerade medierna i USA inte berättar för dem) hur den amerikanska ambassaden i Israel vänder ryggen åt de grymheter som Israel begår mot amerikaner utomlands.

En av de centrala uppgifterna för en amerikansk ambassad är att tillhandahålla medborgarservice, vilket inkluderar att bistå amerikaner som behandlats dåligt av en lokal regering. Det är ett ansvar som de flesta ambassader tar på allvar, förutom ambassaden som är lokaliserad i Jerusalem. Det gäller att förstå att det är för att denna ambassad är olika de andra. I andra länder, så är den amerikanska ambassaden till för att stödja amerikanska resande, företag och ett brett spektrum av nationella intressen. I Jerusalem existerar ambassaden för att understödja israeliska intressen och att fungera som en förespråkare varje gång premiärminister Benjamin Netanyahus regering hänger sig åt en mordorgie eller gör något liknande heltokigt, vilket omfattar en nära nog daglig bombning av grannlandet Syrien.

Amerikas nuvarande ambassadör, Trumps tidigare konkursadvokat David Friedman, har finansierat illegala israeliska bosättningar, vilket inte på något sätt försvårade hans tillsättande eftersom nästan varje ledamot av kongressen och Vita Huset inte anser att palestinier är mänskliga varelser. Sedan Friedman tagit upp sitt ämbete har han försvarat Israel när dess armés skarpskyttar har skjutit obeväpnade palestinier, inklusive barn, och har både prisat och godkänt den israeliska regeringen i Jerusalems stöld av Västbanken och Golanhöjderna.

Vad den amerikanska ambassaden under Friedman inte kommer att göra är att sätta press på den israeliska regeringens säkerhetsstyrkor eller randalerande nybyggare som dödar, misshandlar och torterar amerikanska medborgare, framförallt om dessa amerikanska medborgare har palestinskt påbrå. I verklighet är Friedman bara den senaste manifestationen av Israel-first ambassadörer, denna förruttnelse satte fart när Bill Clinton utnämnde den australiska medborgaren Martin Indyk som den första judiska ambassadören i Tel Aviv. De två senaste ambassadörerna Friedman och Daniel Shapiro, båda politiskt valda, är också judiska. Shapiro, så glad att få vara en israel bestämde sig för att stanna i landet efter att ha avslutat sin tjänst. Han arbetar nu för en think tank som är finansierad av den israeliska regeringen.

Den israeliska armén och polisen har faktiskt dödat ett antal amerikanska medborgare utan någon riktig protest från statsdepartementet eller Vita Huset. Oviljan att konfrontera Israel på någon nivå beror på den enorma judiska makten i USA, som använder pengar och kontrollen över media för att korrumpera det politiska systemet på nationell, delstats och lokal nivå.

Fråga dig själv varför du aldrig hört om de amerikanska medborgare som antingen mördades av israeliska trupper eller sköts i huvudet och mirakulöst överlevde:

Rebhi Barakat Kaid, 67, Columbus, Ohio (dödad augusti 1988)
Rachel Corrie, Washington State (dödad mars 2003)
Brian Avery, 24, Albuquerque, New Mexico (skjuten april 2003)
Tristan Anderson, 37, Oakland, California (skjuten mars 2009)
Furkan Doğan, 18, Troy, New York, (dödad maj 2010)
Emily Henochowicz, Potomac, Maryland (skjuten maj 2010)
Orwa Hammad, 14, Louisiana (dödad oktober 2014)
Mahmoud Shaalan, 16, Florida (dödad den 26 februari 2016)

Dessa är förstås bara några få av dem vars historier har läckt ut. Ah! Låt oss inte heller glömma de 34 amerikanska sjömän och marinsoldater som mördades av den israeliska staten den 8 juni 1967, när Israel attackerade USS Liberty.

Alla dessa amerikaner var mördade av staten Israel och deras död var mörkad av den amerikanska ambassaden, det amerikanska utrikesdepartementet och Vita Huset oavsett om demokrater eller republikaner var vid makten. Och detta inkluderar inte alla tusentals personer av alla trosriktningar som rutinmässigt torteras av den israeliska staten.

Artikeln med information om skjutna amerikaner fortsätter:

I Israel självt torteras palestinier rutinmässigt med hänvisning till ”nödvändighet” och ”tickande bomb” scenarier. Domstolarna och sjukvårdssystemet bistår och gynnar denna praxis. Mer än 1200 anmälningar om tortyr av palestinier i israeliska fängelser har gjorts, men inte en enda har lett till åtal mot torterarna.

Så att döda amerikaner samt många andra och tortera fångar utgör den dagliga rutinen i den judiska staten. Vad som förstås är skamligt är att USA:s regering, som har makten att göra något åt det, istället väljer att inte göra något för att stoppa ”blödandet” eller göra efterforskningar för att finna vem som är skyldig. Istället, skänker Washington pengar till och prisar Israel, som sägs vara amerikas bästa vän och närmaste allierade, medan den också undviker att se hemskheterna som är uppenbara för resten av världen.

The John Birch Society förtjänar respekt för att ha identifierat CFR som en del av den härskande klassen, men få har vågat nämna staten Israel.

Här är ett relaterat yttrande som jag gjorde för över ett år sedan vilket inkluderar träffande information om CFR och det sionistiska Israel.

Om Benjamin Netanyahu vet att han styr Amerika, varför vet inte evangelikanska kristna det? Det är för att de är förhäxade och bedragna av de falska doktrinerna om kristen sionism.

Det är hög tid att se till att amerikanerna får tillbaka makten i Amerika.

/Pastor Chuck Baldwin

Artikeln är översatt från Russia Insider.

Om skribenten

Chuck Baldwin är en prominent amerikansk konservativ kristen som 2008 var presidentkandidat för det paleokonservativa partiet Constitution Party, med stöd av Ron Paul.

Han är en inbiten fiende till neokonservatismen och den kristna sionismen och kritiserar ofta den neokonservativa fientligheten mot Ryssland.

Här ett arkiv av hans artiklar som har publicerats på Russia Insider, när de var aktuella i debatten om Ryssland.


  • Publicerad:
    2020-04-16 09:00