Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Den judiska grindvakten

Av Marcus Hansson, 2020-02-29
marcus.hansson@nordfront.se

KOMMENTAR. Den judiska mannen Dan Korn berättar öppet i den judiska tidningen Expressen om hans nya roll som grindvakt i Mattias Karlssons tankesmedja Oikos.

Den här gången har den tidigare rabbinen Dan Korn till viss del misslyckats i sin roll som grindvakt – en roll han har haft i flera år bland annat på Timbro. Felet han gjort är att han har låtit sin stora trut vara alltför öppen till en reporter, han har sagt lite för mycket. En bra grindvakt hade hållit käften om sitt egentliga syfte, där har Korn mycket att lära av sina judiska stamfränder. Nu har han gett oss nationalsocialister ytterligare vatten på vår kvarn. Jag kan bara säga att vi tackar och tar emot.

Korns mest prioriterade målsättning enligt Expressen är att se till att vi nationalsocialister inte får något inflytande i politiken. Han ska hjälpa SD att formulera en kulturnationalism som de sedan kan dingla framför ögonen på mer ovetande svenskar, de som inte förstår att konsekvensen av detta blir att svenska folket kommer blandas ut med folkgrupper från hela världen.

– Jag menar, fortsätter han, att precis som socialdemokrater då satte krokben för nazisterna har kloka sverigedemokrater möjlighet att göra det nu.

Det är poängen.

Förr – alltså för fem år sedan – sa borgerliga politiker och opinionsbildare att det moderata partiet måste hålla sin högerflank så att sverigedemokrater inte tog över borgerligheten. Nu påstår Dan Korn att den viktiga högerflanken att försvara är sverigedemokraternas. […]

– Att påverka Sverigedemokraterna är det mest effektiva sättet att påverka i dag, att styra den kraft som redan finns, säger Dan Korn.

Den sverigedemokratiska väljaren kommer också få räkna med att Dan Korn kommer att påverka tankesmedjan med sin syn på islam.

Du tycker att sverigedemokrater har fel som räds islam, eftersom det är helt osannolikt att en annan religion än kristendomen kan komma att prägla Sverige?

– Absolut. Många blandar ihop hederskultur med islam. Hederskultur är ett allvarligt problem som har med traditioner och klaner att göra. Snarare kan islam faktiskt lösa problemet.  

Det finns massvis med andra infallsvinklar och prioriteringar som hade kunnat läggas fram när det kommer till den konservativa åskådningen. Jag vill hävda att valet av prioritering sker utifrån Korns egna etniska intresse som jude. Kent Ekeroth beskrev i Judisk Krönika hur den judiska gruppen agerar i Sverige:

De judiska grupperna här är extremliberala, värre än folkpartiet. De är hjärntvättade på svenskt manér. De försvarar mångkulturalismen och massinvandringen för att de tror att det skyddar dem. Agerar man så stöter man bort de nationella partierna – sen står man där utan vänner. (Judisk Krönika 2010 Nr. 6)

Sedan andra världskriget har flera judiska individer och organisationer sett det som sitt mål att vita nationer inte skall kunna hota den judiska gruppen någonsin igen. För att lyckas med detta så stödjer de utomeuropeisk immigration till vita länder. På detta sätt trycker de ner den vita ursprungsbefolkningen tills de inte ens är majoritet i sina egna länder. På sikt kommer integration leda till rasblandning vilket ytterligare gör att motståndskraften bland de vita försvagas. Jag förstår etniska intressen, det ligger i vår mänskliga biologi. Jag själv har ett annat etniskt intresse än vad Korn har. Han gör bara det han anser är bra för sig själv och sitt folk, jag å andra sidan gör det jag anser är bäst för mitt.

– Du tycker att assimileringens kraft är så stor att man knappt behöver oroa sig för kulturkrockar?

– Haha! Det har jag inte riktigt sagt, men den kraften är verkligen stark. Titta på mig! Jag är ortodox jude och lämnade Sverige för 33 år sedan eftersom jag ville att mina barn skulle kunna växa upp i en sådan miljö, den fanns när jag var barn men försvann för att judar assimilerade sig. Så, ja.

Det råder dock en väsentlig skillnad mellan mig och Korn, jag är öppen med mitt etniska intresse, han försöker få sitt judiska intresse att låta som om det vore allas intresse. Att det skulle ligga i de vitas intresse att anamma Korns syn på nationalism. Han skriver i Kvartal:

[…] en inkluderande nationalism som kan omfatta alla som bor i ett land och som vill ansluta sig till landets gemenskap oavsett ursprung. Den senare formen av nationalism är livsviktig i vår tid och det är en dröm att stilla bedja om att varsomhelstarna inser att just denna nationalism är en viktig pusselbit för integration och ett hållbart samhälle.

Foto: Bengt Oberger (CC BY-SA 4.0)

När jag undersökte vad Korn tidigare skrivit så hittade jag inte hans syn på Israel, sionismen eller om de judiska strukturer som har gjort att det judiska folket har överlevt i diasporan genom historien. Kanske är det bara jag som är en dålig sökare eller så är det möjligtvis så att Korn är bättre på att agera grindvakt när det gäller sådana känsliga samtalsämnen. Vad jag däremot hittade var att han uttalat sig mycket om rasism, han säger att han avskyr rasism. Jag kan dock bara hitta artiklar om andra folks rasism från honom, inte judarnas rasism. Den som har läst David Dukes bok Den judiska rasismen är medveten om det som inte visas upp i den vanliga median.

Det är också en röd tråd genom hela det judiska folket, hur bra de är att sitta och peka finger åt andra folk medan de själva gömmer undan sitt eget beteende. Är det konstigt att man blir provocerad av sådant hyckleri? Vad som spär på detta ännu mer är när normala människor som påpekar den judiska rasismen får sitt liv förstört av judiska organisationer, organisationer som har satt det i system att skrika antisemitism och kräva så mycket pengar från alla andra nationer som det bara går.

Korn skriver: ”Men nationalism är så mycket. Det kan vara etnisk nationalism, byggande på en rasistisk dröm om en ren folkstam.” Hur definierar då Korn etnisk nationalism? ”Den viktigaste skillnaden går dock mellan etnonationalism – alltså en nationalism endast för en gemenskap som man måste födas in i.” Som ortodox jude vet Dan Korn om den judiska rasismen i deras heliga skrifter, han vet också om vad de ortodoxa judarna har för syn om att gifta judar och icke-judar med varandra. Han vet att judar anses vara judar om de föds av en judisk mor, alltså en biologisk gränsdragning. Konverteringar sker och tillåts men detta sker inte i någon större omfattning för judarna försöker inte aktivt missionera. Vad säger de judiska religiösa skrifterna om konverterade?

Talmud säger, att en guer, en konverterad, är lika svår att uthärda som ett sår. Där rör vi med fingret vid judendomens dubbla aspekt som religion-nation

Nahum Goldman

Den etniska judiska gränsdragningen på vem som får vara jude och inte jude är inget som Korn förespråkar att svenskarna skall få ha, svenskarnas etnicitet skall vara öppen för alla, de skall ha kulturnationalism, ingen etnisk nationalism som judarna har.

Han är alltså en man som ska rädda det sverigedemokratiska partiet från Björn Söders villfarelser. Som vill uppfostra Mattias Karlsson. ”Måttlig och inkluderande nationalism” är hans mål, inte en beskrivning av dagsläget.

Att vara grindvakt behöver inte vara något negativt. Det är något som alla människor behöver vara för att hålla undan subversiva idéer och människor. För om vi vita svenskar fortfarande skall existera på den här jorden de nästkommande generationerna så är det viktigt att man inte låter ortodoxa judar som lever i Manchester påverka svenskar utifrån deras judiska intressen.

Källor:
Att vara kosmopolit och att älska det lokala
Dan Korn ska rädda SD från Björn Söders villfarelser


  • Publicerad:
    2020-02-29 22:30