Den konservativa karaktären

Den konservativa människan är feminin, demokrat, överlevare och medelmåttigt intelligent. Detta gör att han kan lura sig själv till passivitet när uppror är det som behövs.