FINLAND Den siste av de finska frivilliga i Waffen SS har avlidit. Sakari Lahtinen blev 99 år gammal och avled den 12 oktober.

Vi nåddes under torsdagen av ett försenat sorgebesked. Sakari Lahtinen, den sista vid liv av de finländska SS-frivilliga gick bort i sitt hem i finländska Haapamäki den 12 oktober. Lahtinen föddes den 29 september 1923 och blev 99 år gammal. Lahtinen uppnådde i det tyska specialförbandet militärgraden SS-Rottenführer (motsvarighet korpral) och i den finländska armén avancerade han till undersergeant.

Han tog värving år 1941 utan att ha tidigare militär utbildning och gavs enligt Suomen Sotilas [Finlands soldat på svenska. reds. anm.] i Wien en ”ytterst grundlig utbildning” på sex månader för att sen skickas till östfronten vid årsskiftet 1941-1942. Lahtinen ska enligt dokumenten ha varit prickskytt. År 1943 hemförlovades han efter två års tjänstgöring med otaliga strider och reträtter ända från Ukrainas slätter till bergen i Kaukasus.

När Lahtinen steg in i kampen mot bolsjevismen på hemmaplan placerades han i den 20:e artillerikompaniet. Hans bedrifter i det finländska fortsättningskriget finns det tyvärr dåligt med uppgifter om. Klart är dock att han var en duktig soldat även på dessa slagfält, eftersom han kom från den tyska armén med en manskapsgrad, för att i den finländska armén uppnå officersgrad.

Sakari Lahtinen jobbade i det civila som konduktör och fick efter kriget tre barn.

Totalt 1 400 finländska män tog värvning för Waffen SS. De flesta i förband tillhörande SS Division Wiking. De finländska SS-soldaternas bedrifter i strid rosades bland annat av Heinrich Himmler med orden: ”Där en finsk SS-man befann sig, blev fienden alltid besegrad”.