Bilden på den nakna kvinnan väckte tydligen starka känslor hos en del läsare. Jag måste erkänna att jag inte trodde att vi skulle få beskåda ett sådant efterspel på grund av en målning av en naken kvinna. Men jag hade fel. Den så kallade kristna moral som existerar inom vissa kretsar av den nationella rörelsen är häpnadsväckande. Kvinnan på bilden har kallats för sköka och hora. Jag själv har kallats för feminist och en man ansåg att artikeln skulle brännas på bål! Anledningen till detta är, så som jag förstår det, att hon är naken och inte täckt så som de två andra kvinnorna på bilden. Ska man tolka de här smädelserna som att kvinnan i sig är oren? Eller är det så att vissa upprörda läsare trodde att jag börjat förespråka nudism? Att en naken kvinnokropp direkt förknippas med ”synd” eller ”omoral” chockade mig om jag ska vara helt ärlig.

Nyligen fick jag, återigen, ett mejl där man ondgjorde sig över mitt och redaktionens val av bild. Kritikern påstod att jag förespråkade ett ”slampigt” och ”hedonistiskt kvinnoideal”. Frågan är varför ett förkristet kvinnoideal skulle vara slampigt? Jag tror inte att den fornnordiska kvinnan var ”slampig”. Lika lite var hon ”kristet pryd”. En balanserad kvinna ska få utstråla sexualitet för att locka till sig en jämbördig partner att avla med. Det är grunden till allas vår existens. När vi kristnades var det främst den kvinnliga sexualiteten som skulle stävjas och tämjas. Kvinnan skulle inte längre vara stark och sexuell utan istället jungfrulig och svag. Hon blev i ”den heliga skrift” utsedd till det ”svagare könet” och skulle vara vek, blid och underdånig. Problemet är att med en liten, klen och vek partner behöver inte heller mannen kämpa för att vara stark.

Våra förfäder hyllade fertiliteten och det är tydligt att både den manliga och kvinnliga nakna kroppen användes för att symbolisera och befästa dessa sexuella livskrafter. Med det inte sagt att man var urartad och promiskuös i sitt leverne. Våra förfäder tog hårt på begreppen ära och heder och som exempel äktenskapsbrott sågs som ett allvarligt dåd mot ätten. Moral i den rätta ordets mening är ingenting som de så kallat kristna har patent på. Jag får många gånger en känsla av att många tycks tro det nämligen. Sanningen är den att vi nordbor hade strikta regler för hur vi skulle bete oss långt innan ”Kristi utsända” kom till Norden. En instinkt för vad som är rätt och fel och vanligt folkvett är något vi har med oss från modermjölken och som inte behöver präntas in av ”lärda präster”. Det är viktigt att komma ihåg att människor tenderar att urarta om de fråntas eget ansvar, befläckas med arvsynder från födseln och tvingas in i onaturligt strikta sexuella förhållanden. Om naturens krafter förtrycks och ”köttets lustar ska tyglas” uppstår inte helt oväntat degenereringar.

Det kvinnoförakt som de semitiska religionerna har som gemensam nämnare är inte på något vis förenligt med våra förfäders ideal. Om en bild visar en naken kvinna och vissa påstår att hon är en sköka eller hora är det förkastligt. Det är skandal! Vad skiljer dessa åsikter från muslimernas syn på kvinnan? Hur skiljer dem sig från alla de invandrarmän som kallar oss svenska kvinnor för horor för att vi inte täcker oss? Jag vill passa på att citera en Bollnäsbo som kommenterade de skäl som uppgavs skulle ligga till grund för våldtäkterna under sommaren: ”En kvinna ska kunna gå på stan NAKEN utan att bli våldtagen!” Nu menar jag såklart inte att jag anser att kvinnor ska gå nakna på stan, så inga mejl om detta tack. Poängen var att hon inte ska skändas eller ses som en hora, oavsett.

Kristendomen är onekligen den största anledningen till att vi idag har ett urartat samhälle där den naturliga balansen mellan män och kvinnor är borta! Den så kallade sexuella revolutionen och den feministiska frigörelsen kom i kölvattnet av den semitiska kvinnosynen. Om obalans tillåts råda ligger det alltid nära till hands att det hela tippar över och urartar åt ett annat håll. En obalans kan aldrig väga upp en annan och det är där vi är idag. Kristendomen med sitt övermoraliserande vad gäller naturlig nakenhet och sexualitet kan inte råda bot på dagens dekadens. Det vi måste representera i en tid av ytterligheter är det sunda, friska och naturliga. Nationalsocialismen står för det ursprungliga och balanserade. Där ses inte en naken kvinna som en sköka eller hora. Där ses inte de naturliga och fertila sexuella krafterna som något skamligt eller omoraliskt.


  • Publicerad:
    2012-09-26 14:19