KRÖNIKA. Henrik Gustafsson delar med sig av sina personliga tankar om världssituationen och vårt folks överlevnad i förhållande till den rådande viruskrisen.

Vår tids värsta pestsmitta är globalismen. Den kommer smygande och är för många osynlig.

Efter den 11 september 2001 lyckades världsordningen skrämma upp alla inför terrorhotet. Delvis på grund av detta lyckades globalisterna destabilisera flera för dem misshagliga stater.

Den senaste tiden har befolkningen i den vita världen skrämts upp på grund av klimathotet med Gretakulten i spetsen och George Soros i bakgrunden. Just nu tycker jag allt detta verkar varit som en uppvärmning inför virushotet och krisen vi just nu står inför.

Nu har människor skrämts från att gå ut bland andra och undviker folksamlingar, i den mån dessa tillåts. De är rädda för en osynlig fiende som finns i luften. Vem som helst kan bära på smittan. Undvik kroppskontakt med alla. Lita inte på någon. Jag är högst osäker på hur rationell den här rädslan är.

Det jag anser att vårt folk borde vara mest rädda för är dock den undanträngning och folkutbytet vi står inför, liksom hur våra makthavare banar väg för detta. Denna rädsla kan skapa motivation för att göra saker som kan uppnå en positiv förändring. Det är ett reellt allvarligt hot.

Falsk trygghet
I Sverige har vi ett extremt säkerhetstänk angående allt möjligt. Här cyklar och går många omkring med reflexväst mitt på ljusa dagen på grund av rädsla för att inte synas. Var som helst kan den osynliga fienden dyka upp och köra på dem. Väldigt många vuxna har cykelhjälm på sig fastän de inte har sportcykel eller tar sig fram särskilt snabbt.

Nollvision i trafiken har gjort att man satt upp vajerräcke överallt på vägarna för att motverka frontalkollisioner. Jag undrar hur mycket allt detta hjälper. Jag tror att alla dessa säkerhetsåtgärder har skapat en generellt mer skygg befolkning. Helt säkert är också att vi inte alltid varit sådana.

Jag tror det kan få motsatt effekt när de styrande säger sig göra allt för att försöka skydda människor från alla olyckor. De börjar tro att inget hemskt kan hända dem. Inte här i Sverige. Svenskarna bockar och bugar för alla auktoriteter och följer deras minsta vink. Det kan bli så att de lever sina liv, invaggade i en falsk trygghet.

Även om många svenskar säger att de inte tror eller litar på de styrande så är de ändå livrädda för att gå emot dem. För många är makthavarna en osynlig fiende eftersom de inbillar sig att de egentligen vill deras bästa.

Kristider och smittorisk
Kristider har en tendens att föra människor samman. Prövningar som övervinns tillsammans har en förmåga att svetsa människor samman och skapa starka band. En epidemi däremot verkar skapa en mer komplicerad situation. Befolkningen uppmanas till att hålla avstånd till varandra och inte träffas i grupp.

Ändå är det viktigare än någonsin att hålla ihop. Jag tror ensamhet och isolering kan vara minst lika farligt som influensan, såvida man inte löper risk att dö av den. Balansgången mellan vad man kan utsätta sig för och hur mycket man behöver skyddas är en väg som varje individ måste ta.

Att utsätta sig för måttliga doser av smuts och bakterier kan vara livsviktigt. Det är så man får ett livskraftigt immunförsvar. Jag tycker att jämförelsen med rekommendationer om att undvika solen är passande. Om man utsätter sig för alltför mycket solljus så är det skadligt. Vad som är ännu farligare är dock att inte få något solljus alls.

Det är befogat med extra mycket skydd för den som är väldigt gammal, sjuk eller skör. Jag ser dock ingen anledning till att begränsa friheten för friska människor.

Livskraft och viljan att leva är en viktig aspekt av detta. Om makthavarna tar ifrån oss sammankomster med familj och fränder blir vi också mer sårbara. Genom att förbjuda sammankomster berövar de oss hoppet om framtiden.

Det har alltid varit helt rationellt att undvika fysisk kontakt med personer som har sjukdomssymptom. Däremot tror jag att en irrationell rädsla för mänsklig kontakt mellan friska personer kan vara bland det farligaste som finns.

Människor är i hög grad beroende av fysisk kontakt med andra för att må bra. Undviker man detta helt löper man större risk att hamna i riskgrupp för att dö av en massa andra åkommor.

Det luriga med hälsobesvär är att det är så svårt att veta om man är helt frisk eller inte. Det hjälper knappast att känna efter. Det finns dock sällan några konkreta svar eller botemedel. Det hjälper absolut inte att söka på nätet efter information om olika symtom. Därför försöker väl alla ta det säkra före det osäkra när de får höra att även till synes friska personer kan smitta andra.

Vårt folks överlevnad framför allt
Det hela är en förvirrande situation för oss som inte litar på dem som styr staten vi lever under. De menar att de vidtar åtgärder för människornas bästa. Min åsikt är dock att de egentligen inte har vårt bästa i åtanke generellt sett.

Medvetet eller ej, så försöker de som styr den här staten samt dess dominerande medier byta ut den vita majoritetsbefolkningen. Det är en av konsekvenserna av politiken de genomdriver. Det är en policy som genomdrivs i alla vita länder. Det är det mest allvarliga hotet vi står inför.

Prioriteringen att säkra vårt folks existens måste överskugga allting annat. Är då coronapandemin något hot mot vårt folks överlevnad? Det tror jag inte.

Det är däremot ett utökat kontrollsamhälle med en ännu mer uppskrämd, kuvad och förtryckt befolkning. Detta är ett reellt hot som vi ser i virushysterins kölvatten.

”Vaccin-messias”
Så varför skall man tro politiker, media eller FN:s organ Världshälsoorganisationen när de säger sig vilja skydda oss från sjukdomar. Det ligger väl i deras intresse att vi är sjuka, svaga och inte gör motstånd mot deras vanvettiga styre?

Skulle inte hela den här hysterin bara kunna vara ett test för att se hur långt de kan driva folket i krissituation? Eller vilken slags krissituation de kan skapa till följd av en virusepidemi?

Folkutbytesprocessen tar inte paus på grund av något virus. Om den nuvarande världsordningen försöker skapa ett slags hot som ska förena alla folk och raser i en världsfederation måste vi se till att de misslyckas.

Nationella i alla länder borde göra krisen till en anledning att sluta sig samman ytterligare. Det är inte bara viruset som behöver bekämpas utan hela det system och den världsordning vi påtvingats.

Dess företrädares försök att ge sken av att vilja rädda befolkningen klingar falskt för varje självständigt tänkande person, även om det är många som tolkar situationen olika.

Den som sedermera träder fram med ett vaccin mot corona kommer säkert välkomnas som en messias av massorna. Jag tror dock att han med hög sannolikhet kommer vara en falsk sådan.


  • Publicerad:
    2020-05-21 09:00