TYSKLAND. De tyska nationalisterna i Der Dritte Weg har öppnat ett nytt parti- och medborgarkontor i den västtyska staden Siegen.

Foto: Der Dritte Weg.

Det nya kontoret som är rörelsens andra lokal och kommer fungera som lokalavdelningens högkvarter har öppet för allmänheten två kvällar i veckan.

Tyskar kommer där kunna tala med representanter för rörelsen och lämna donationer. Hjälpbehövande folkkamrater kommer också kunna få kläder som rörelsen samlat in samt mat till sina husdjur.

Mer bilder:

Foto: Der Dritte Weg.

Foto: Der Dritte Weg.

Foto: Der Dritte Weg.

Foto: Der Dritte Weg.

Der Dritte Weg beskriver sig som en nationell, revolutionär och socialistisk rörelse och har ett tätt samarbete med Nordiska motståndsrörelsen.

Läs mer om den nya lokalen på Der Dritte Wegs hemsida.


  • Publicerad:
    2020-07-07 13:50